Samostatná výstava prác Ľudmily Tomićovej

14.apr 2015

Do konca apríla v staropazovskej Galérii Strediska pre kultúru je otvorená tretia samostatná výstava prác Ľudmily Tomićovej, umelkyne z Belehradu, ktorá kedysi žila a pracovala v tomto meste. Témou výstavy je láska a príroda a autorkinu tvorbu na vernisáži v pondelok 6. apríla predstavil riaditeľ strediska Vladimir Kerkez.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs