Jarný úsmev k Veľkej noci

14.apr 2015

Jarný úsmev k Veľkej noci

Žiaci ZŠ predviedli choreografiu Na hajšovkách

Žiaci ZŠ predviedli choreografiu Na hajšovkách

V PADINSKEJ KNIŽNICI

Obecná knižnica Kovačica, pobočka v Padine, od začiatku roka, okrem už ustálených knižničných služieb, usporiadala aj niekoľko významných akcií, ako sú edukačno-zábavné dielne pre najmladších, večierkami prózy a poézie pookriala dušu nejedného milovníka literatúry a pod.

Naposledy pre žiakov 3. a 4. ročníka padinskej základnej školy a členky knižnice – mládežníčky s osobitnými potrebami, knižnica v Padine zorganizovala tvorivú dielňu pod názvom Vyfarbujem vajíčka. Pri tejto príležitosti účastníci dielne vypracovali veľkonočné vajíčka z kolážového papiera, ktoré vo Veľkonočný pondelok, vo výstavných priestoroch Domu kultúry Michala Babinku, vystavili v rámci programu Jarný úsmev k Veľkej noci. K výstave ruky priložili i členky padinského Spolku žien, ktoré vystavili krásne veľkonočné aranžmány.

Sprievodnou akciou programu bola výstava Jarný úsmev k Veľkej noci

Sprievodnou akciou programu bola výstava Jarný úsmev k Veľkej noci

V rámci programu žiaci prečítali aj príležitostné básne z detských časopisov, predviedli obyčaj padinských oblievačiek a ľudových piesní o jari a k Veľkej noci, predniesli krátku scénku Banátsky korčuliar z poviedky Jednozubý úsmev autorky Kataríny Mosnákovej- Bagľašovej. Žiakov nacvičila učiteľka Milka Petrovičová a učiteľka náboženstva Ingrid Tomečeková. Mladšia folklórna skupina ZŠ maršala Tita, pod taktovkou učiteľky Anny Halajovej, predviedla choreografiu Na hajšovkách, pokým sa mladá hudobníčka Tijana Nemogová predstavila hrou na flaute.

 

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs