Jasný proces premeny

10.apr 2015

Jasný proces premeny

15vladpavlJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: VLADIMIR PAVLOV, POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK PRE VEDU A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ

– Dostáva sa u nás technika, výroba alebo i priemysel zo závozu do popredia?

– My bez čiastočnej industrializácie, pochopiteľne nie takej, aká bola pred niekoľkými desaťročiami, v rokoch šesťdesiatych, sedemdesiatych alebo i skôr, nedokážeme hýbať spoločnosťou. Vojvodina sa prednostne opiera o poľnohospodárstvo a výrobu potravín, o nové, vysoké technológie a materiály, ako aj o informačno-komunikačné technológie, ktoré sú svätým trojlístkom jej udržateľného rozvoja, ktorý náš sekretariát naďalej bude plne podporovať. Industrializácia vo forme, v akej kedysi existovala, napríklad v podobe výroby kovových produktov, nie je vo Vojvodine východiskom pre niektoré budúce obdobie. No nové technológie výroby, ktoré dokážu prežiť súčasné chvíle tejto technologickej revolúcie, budú v každom prípade ďalej mať podporu Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs