Veľkonočný koncert v Báčskom Petrovci

22.apr 2019

Veľkonočný koncert v Báčskom Petrovci

Príhovor farára Jána Vidu

Pásmo slov a piesní v Petrovci, už šiesty rok za sebou, sa pri príležitosti veľkého kresťanského sviatku organizuje ako Veľkonočný koncert. Aj tohto roku sa uskutočnil k Veľkej noci v petrovskom slovenskom evanjelickom a. v. kostole včera večer.

Musica viva

Na tomto podujatí sa aj tohto roku domáci cirkevný zbor postaral o zošľachtenie ducha prítomného obecenstva.

Toho bolo nadostač, aby aj potleskom odmenili snahy mladých, ale aj starších účinkujúcich v programe.

Žiacky orchester

Po záverečnej modlitbe petrovský farár Ján Vida pri poďakovaní sa za účasť uviedol, že ich bolo presne sto desať.

Aj na tohtoročnom koncerte zaspievali viaceré cirkevné zložky. Sem patria starší petrovský cirkevný spevokol, ako aj mladší spevokol.

Mladší spevokol

Tiež aj dychový orchester, všetky s vedúcou a zborovou kantorkou Slovenskou Benkovou-Martinkovou.

Jasmina Simonovićová

Mladší Petrovčania, návštevníci Detskej besiedky, tiež predviedol pásmo slova a piesní. V programe pravidelne účinkuje aj Komorný zbor Musica Viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou.

Pod jej taktovkou vystupoval aj žiacky zbor Základnej školy Jána Čajaka.

Ján Andrášik

Na strane druhej žiaci z petrovskej základnej školy účinkovali aj ako žiacky orchester pod vedením profesora Michala Struhára.

Príležitostnými textami sa okrem domáceho farára, prihovárali aj Jasmina SimonovićováJán Andrášik.

Citlivo na husľových strunách v rámci programu preberala a hrou rozcítila obecenstvo aj Marína Cerovská.

Žiacky zbor

Starší spevokol

Marína Cerovská

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs