Víno a klobásy vo Veľkonočnú nedeľa v Kulpíne

22.apr 2019

Víno a klobásy vo Veľkonočnú nedeľa v Kulpíne

Tradičné už 13. veľkonočné podujatie usporiadalo Združenie vinárov a vinohradníkov Kulpína včera podvečer. Hold vínu a klobásam odovzdali početní návštevníci podujatia Veľká noc v Kulpíne 2019 v Poľovníckom dome v Kulpíne.
Podujatie otvoril príhovorom predseda združenia kulpínskych vinárov Michal Dovičin. Program podujatia moderovala Viera Dorčová-Babiaková. V konkurencii súťažnej časti bolo 88 vzoriek vína a 72 vzoriek klobás. Podujate nadobudlo medzinárodný ráz, lebo sa ho svojimi výrobkami zúčastnili aj záujemci zo Slovenska, Česka, Chorvátska ako aj z viacerých prostredí Vojvodiny a širšie zo Srbska.
Vyhodnotenie do súťaže odovzdaných vzoriek vína a klobás bolo vo štvrtok 18. apríla. Vína hodnotili dve odborné komisie a klobásy jedna. Odmeny boli odovzdané včera na ústrednom podujatí a túto prácu mali na starosti členovia združenia vinárov: Radoslav Kolarski a Branislav Kuštra.

Ocenenia najkvalitnejším výrobkom

      Z konkurencie 88 vzoriek vína, za biele vína, ktorých bolo v súťažnej časti najviacej (55) bolo udelené 9 zlatých medailí, za červené 4 zlaté, za rosé jedna. Ostatné vína boli ocenené striebornými alebo bronzovými medailami. V konkurencii bolo aj jedno ovocné víno, ktoré ocenili bronzovou medailou.
Keď ide o klobásy (súhrnne 72 vzorky) 12 výrobcovia za ne dostali zlaté ocenenia a ďalší strieborné a bronzové.
Najviacej bodov komisie dostalo biele víno Vinárstva J. Bira a za červené víno a tiež aj za rosé zlaté ocenenie získala Vináreň Aleksić. V konkurencii 72 vzoriek klobás najviacej bodov komisie získali a prvé tri miesta v rámci zlatých ocenení získali: Daniel Gaža st., Milan Vida a Miroslav Stupavský.
Program celého podujatia bol spestrený kultúrno-umeleckými výstupmi najmladších zvolenovcov za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka. Recitáciu o víne predniesol Zoran Mitić. Na vchode do Poľovníckeho domu v Kulpíne, kde usporiadali podujatie žiaci základnej školy podávali návštevníkom omaľované veľkonočné vajíčka, ktoré pripravili v škole.
Kamarátenie a dobrá nálada početných návštevníkov a účastníkov veľkonočného podujatia v Kulpíne nasledovala pri koštovke súťažiacich vzoriek vína a klobás. K lepšej nálade pridala i živá hudba.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs