VEĽKONOČNÝ TURNAJ

28.mar 2013

TRADIČNÝ, TENTORAZ UŽ PIATY VEĽKONOČNÝ TURNAJ V MALOM FUTBALE prebiehal v nedeľu 24. marca 2013 v športovej hale kysáčskej ZŠ Ľudovíta Štúra. Toho roku bol skromnejší ako v minulosti, lebo súťažili iba kysáčski žiaci a bývalí žiaci tejto školy. Minulé roky Kysáčania mávali aj hostí z iných škôl. Na turnaji sa v nedeľu zúčastnili žiaci tretích tried až po záverečné ročníky, ako i stredoškoláci. Trénerom školákov je profesor telesnej výchovy Nermin Feleć, a tých, čo hrali za FK Tatra, trénuje Ondrej Uram. V prvom zápase hrali „ružoví – bieli“. Výsledok bol 5 : 4. V druhom zápase „červení“ (tatranci) hrali proti „bielym“. Výsledok bol nerozhodný 5 : 5. Pre účastníkov turnaja pripravili občerstvenie, nuž sa v ústrety Veľkej noci po zápasoch pekne kamarátili.

Na snímke vidíme účastníkov turnaja v Kysáči s trénermi Ondrejom Uramom (vľavo hore) a Nerminom Felećom (celkom vpravo hore).

E. Š.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs