Verše ku Dňu zamilovaných

20.feb 2015

Verše ku Dňu zamilovaných

Členovia Kultúrno-umeleckého spolku Vladimíra Mičátka v stredu 11. februára zorganizovali vydarený literárny večierok. Bol v Slovenskom národnom dome a ladili ho k oslave svätého Valentína.

Účastníčky programu

Účastníčky programu

Hostkou večierka bola poetka Viera Benková, vždy zaujímavá a vtipná, ktorá okrem toho, že čítala vlastné verše, zaspomínala si na prvé lásky zo žiackych čias a stretnutie s manželom Vinkom Popitom. Pritom skonštatovala, že láska navštevuje každú vekovú skupinu a počas života človeka sa transformuje. Tým, čo píšu básne, povedala, že je najťažšie písať jednoducho. Vyše 50 prítomných, medzi ktorými bol i Vladimír Fekete, podpredseda MSS pre Báčku, veršami privítal Michal Francisty, predseda KUS V. Mičátka. V znamení ľúbostných veršov, prevažne slovenských, ale i srbských, prebiehal celý večierok a čítali, respektíve recitovali ich Andrea a Aneta Lomenové, Anna Asodiová, Vladimír Sabo, Zorica Pavlovová, M. Francisty, Milina Chrťanová a Elena Surová. Na večierku si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. K tomuto jubileu bol ladený príspevok A. Asodiovej o dvoch ľúbostiach nášho národovca. Na záver sa hovorilo o Bibliografii Viery Benkovej, ktorá nedávno uzrela svetlo sveta, a ktorú pripravila Boženka Bažíková. Benková výtlačok tejto publikácie odovzdala Rastislavovi Surovému, predsedovi MOMS Kysáč, ktorý sa pri tejto príležitosti tiež prihovoril.

Po večierku otvorili predajnú výstavu ladenú ku Dňu zamilovaných, ktorú pripravili členovia sekcie ručných prác KUS V. Mičátka. K sviatku zamilovaných ponúkli aj primerané darčeky.

                                                                                                                                             Elena Šranková

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs