Jednozubý úsmev

19.feb 2015

Jednozubý úsmev

Knižná prvotina mladej autorky pre deti Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Jednozubý úsmev zavítala do jej rodného Jánošíka, kde ju 12. februára predstavili žiakom a kolektívu tamojšej Základnej školy T. G. Masaryka a symbolickým krstom požehnali jej cestu k čitateľom.

Knihe krstom požehnali cestu k čitateľom

Knihe krstom požehnali cestu k čitateľom

Na úvod hostí, riaditeľa Slovenského vydavateľského centra Vladimíra Valentíka, autorku a prítomných pozdravila Zuzana Halabrínová, riaditeľka školy. Členky školskej divadelnej sekcie zahrali scénku podľa poviedky z knihy Keď sa lahôdky poklbčili, a tým ukázali, že v škole sú herecké potenciály, ktoré treba využiť na vážnejšie divadelné podujatie. Nacvičila ich profesorka Martina Zríniová.

Podľa scenára profesorky Anny Valentovej žiaci sami predstavili knihu, prečítali ďalšie dve poviedky a kládli otázky hosťom: Kto boli Anka a Daša, ktoré sa spomínajú v takmer všetkých poviedkach? Ako vzniká kniha? Čím sa zaoberá SVC? Kedy autorka začala písať?… Nuž a hostia trpezlivo odpovedali a svoje odpovede využili na to, aby svojich zvedavých poslucháčov čo-to aj naučili.

– Každý autor, vlastne každý umelec, aby vytvoril svoje dielo, potrebuje inšpiráciu. Inšpirácie môžu byť rôzne a mňa inšpirujete vy, čiže deti, a medzi nimi dcéry môjho brata Daša a Anka. Ony však boli aj moji najlepší kritici. Keď povedali: „Teta, to ti je super, poriadne sme sa nasmiali,“ to bolo zverejnené a malo úspech, – povedala autorka a vyrozprávala viacero pravdivých príbehov, ktoré ju inšpirovali napísať jednotlivé poviedky. Zároveň naučila deti, ako sa hrať hru jammy, ktorú skôr deti mali veľmi rady a ktorú opísala v rovnomennej poviedke. Celkom na záver odkázala deťom:

– Netreba sa nikdy báť a tratiť nádej. Ak ste z malej dediny a malej školy, to neznamená, že ste menejcenní, že nemôžete skončiť vysoké školy. Treba len snívať, chcieť a snažiť sa a výsledky nevystanú.

Podnetnými slovami autorke k vydaniu knihy zablahoželal jej triedny učiteľ Pavel Kríž vo vlastnom mene a v mene jánošíckeho MOMS, ktorý podporil toto podujatie, ako aj bývalý riaditeľ školy Martin Listmajer a velebný pán Slađan Daniel Srdić, farár jánošícky, ktorý symbolicky knihu pokrstil za pomoci anjelikov. Celkom na záver tohto podujatia, ktoré bolo v rámci akcie SVC Zima s knihou, V. Valentík, riaditeľ SVC, odovzdal knižné dary pre školskú knižnicu a pre jánošícke oddelenie Obecnej knižnice Vuka Karadžića v Alibunári.

                                                                                                                 Vladimír Hudec

 

 

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs