Sprístupňovanie vzdelávania

19.feb 2015

Sprístupňovanie vzdelávania

Na pravidelnom stretnutí v miestnostiach SPŽ Slovenka v Hložanoch predstavili ďalší projekt. Ide o elektronické dištančné učenie, ktoré ponúka projekt Inovačný systém na zveľadenie vedomostí a zručností – Vedomosti všetkým. Najväčší úspech dosahuje systém dištančného vzdelávania, ktorý ponúka možnosť získať nové poznatky zo svojho domu v čase, ktorý vyhovuje záujemcovi, prostredníctvom internetu či webovej stránky. Projekt je zameraný na vývoj nových vzdelávacích programov a jeden z očakávaných výsledkov inštalácie systému pre diaľkové vzdelávanie je výučba zdarma pre všetkých nezamestnaných. To im umožní získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú hľadané na trhu práce.

Do projektu ako partner je zapojený Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Vzdelávacie stredisko pre zaškolenie v pracovných zručnostiach, Ústav pre rovnosť pohlaví, ako aj Spolok žien Vrdničanky z Vrdnika a Spolok žien Kolevka Bačke z Báča.

20 08hloPredstaviteľky Spolku žien Slovenka a vôbec zapojené osoby z územia Obce Báčsky Petrovec sa podieľali na projekte návrhmi a kritikami pri výrobe vyučovacieho materiálu, čiže testovali a skúšali, ako sa vníma ponúknutý materiál a aké je učivo vzťahujúce sa na teoretickú a praktickú časť. Po vykonaných korekciách všetky prednášky a kompletný vyučovací materiál bude k dispozícii v elektronickej podobe prostredníctvom online systému pre dištančné vzdelávanie na webovej stránke projektu www.znanjesvima.rs.

Projekt realizuje Služba pre realizáciu programu rozvoja AP Vojvodiny v rámci IPA programu EÚ pod názvom Sociálno-ekonomický rozvoj dunajského regiónu v Srbsku, za finančnej podpory rakúskej rozvojovej agentúry.

Prvá fáza projektu zahrnuje školenie 290 nezamestnaných osôb, ktoré sa zdokonaľujú v oblasti pekárstva, kuchárstva, cukrovinkárstva, v podnikateľstve a inováciách, manažmente v turistike, v anglickom a nemeckom jazyku… Praktická časť školenia, ako aj skladanie skúšok pre certifikát prebieha v už spomenutom Vzdelávacom stredisku na zaškolenie v pracovných zručnostiach v Novom Sade. Teoretická a praktická časť sú zdarma. Frekventanti si hradia  iba cestovné  trovy.

Na prezentačnom večierku v mene hostiteľskej partnerskej organizácie hovorila predsedníčka Slovenky Viera Miškovicová, potom riaditeľka odbornej služby pre realizáciu programu hospodárskeho rozvoja AP Vojvodiny a manažérka projektu Dijana Benková-Rosićová, ako aj riaditeľ zapojeného Vzdelávacieho strediska Budislav Medurić. Implementácia projektu začala v septembri 2013 a skončí sa prvého marca tohto roku.

 

 

J. Jánova

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs