Dane naše každodenné

19.feb 2015

Dane naše každodenné

Boško Bogunović

Boško Bogunović

Väčšina ľudí nesleduje veľmi daňové zákony a zmeny súvisiace s nimi. Na sklonku vlaňajšieho roka v decembri obecná správa Obce Báčsky Petrovec občanom zaslala rozhodnutie o vyrúbanej dani z majetku na vtedy aktuálny rok, a po Novom roku, na začiatku februára, zase boli rozposlané poštové poukážky, ktoré sa tentoraz vzťahovali na prvú štvrtinu dane na rok 2015. Preto sme navštívili vedúceho Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administratívu, Dipl. ecc. Boška Bogunovića, aby nám to bližšie vysvetlil.

– Roku 2013 štát schválil novelizáciu daňového zákona. Podľa neho sa daň z majetku člení na tri časti: na daň z majetku, daň z prenosu absolútnych práv a na daň z dedičstva a darov. Lokálna samospráva určuje a vyberá iba daň z majetku, ostatné má na starosti republiková daňová správa. Zmeny uvedeného daňového zákona sa realizovali v roku 2014. Znamená to, že bolo treba zákonne určiť trhovú hodnotu majetku, ktorá je základom na vyberanie daní. Podľa nového zákona každá lokálna samospráva musela určiť aspoň dve územné pásma, z ktorých jedno je vybavenejšie než to druhé, prípadne než ostatné. V porovnaní s tým najvybavenejším pásmom hodnota majetkov v ostatných pásmach je znížená. Nehnuteľnosti, vrátane poľnohospodárskej pôdy, sa určujú podľa toho, že sa evidujú všetky obraty na trhu nehnuteľností. Tým spôsobom sa v každom pásme vyráta priemerná hodnota štvorcového metra nehnuteľností, a tak určíme aj daňový základ. Skôr sa každá bytová jednotka hodnotila osve a teraz sa berie priemer. Na daňovú záťaž vplýva aj to, či poplatník býva v danej obytnej jednotke. V prípade, že tam býva, daň sa znižuje o 50 %. Podľa zákona každý občan je povinný prihlásiť svoj majetok, ako aj každú zmenu. Pretože v Petrovci a Kulpíne vlani nebola ukončená komasácia, databázu majiteľov sme od republikových orgánov nezískali načas a daňové rozhodnutia sme poplatníkom zaslali iba v decembri. Daň sa spravidla platí kvartálne a lokálna samospráva v novembri určuje priemernú hodnotu štvorcového metra na budúci rok. Na rok 2015 už teraz máme všetky nevyhnutné parametre, a preto sme už vo februári mohli občanom zaslať poštové poukážky. Neskoršie im zašleme aj daňové rozhodnutia, ktoré budú približne rovnaké ako tie vlaňajšie.

Jaroslav Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs