Vrany a strany

15.nov 2018

Vrany a strany

Voľby do národnostných rád národnostných menšín v Republike Srbsko (4. novembra) máme za nami. Ako sa mnohí dozaista už dočítali na webovej stránke hl.rs alebo niekde inde, Republiková volebná komisia v piatok 8. novembra schválila správy o celkových výsledkoch volieb na členov národnostných rád: albánskej, aškalijskej, bosniackej, bulharskej, bunevskej, vlašskej, gréckej, egyptskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, slovinskej, slovenskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. V stredu, keď vznikal tento text, príslušníci českej a rumunskej národnostnej menšiny opakovali voľby na niekoľkých volebných miestach. Nie aj Slováci. Hoci sa mnohí nazdávali, že tiež pôjdeme „na opravnú“.

Príslušníci slovenskej národnostnej menšiny mohli dať svoje hlasy niektorej zo štyroch listín. Podľa údajov Republikovej volebnej komisie (RVK) jednotlivé listiny vo voľbách profitovali takto: volebná listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 2 608 hlasov, čiže bude mať 8 mandátov vo štvrtej zostave Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Za listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová hlasovalo 4 480 voličov zapísaných do osobitného voličského zoznamu, čo jej prinieslo 14 mandátov. Listina Hej, Slováci! – Michal Baláž získala priazeň 1 513 voličov a patria jej 4 mandáty, pokým listina Liga Slovákov Vojvodiny dostala 1 089 hlasov a má 3 mandáty. Zákonná lehota na ustanovujúce zhromaždenia národnostných rád je 20 dní odo dňa vyhlásenia konečných výsledkov.

Nesváry na pôde NRSNM pretrvávajúce najmä počas posledných štyroch rokov, húfne odchody ľudí za prácou do zahraničia, predovšetkým na Slovensko, ako i celková spoločenská situácia v krajine sa nepriaznivo odzrkadlili na záujem o budúce zloženie NRSNM, čiže na relatívne nízku účasť vo voľbách. V troch prostrediach Báčskopetrovskej obce hlasovalo čosi nad 29 % oprávnených voličov, čiže zhruba tretina, v Kovačici, Padine a Kysáči približne štvrtina; podobne tomu bolo aj v iných väčších prostrediach. S výnimkou Starej Pazovy, kde, podľa správy telesa, ktoré riadilo voľby na úrovni obce, z 3 155 príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny sa vo voľbách zúčastnilo až 2 095, čiže viac než 65 % voličov!

Téza známa zo športovísk platí aj na volebných terénoch: Kto prehráva, má právo sa hnevať. Nevedno, či sa mančaft, ktorý utvoril listinu č. 3 (Hej, Slováci! – Pavel Baláž) rozhneval, alebo nie, je však známe, že 5. novembra písomne požiadal RVK o nahliadnutie do volebného materiálu pre voľby do NRSNM na volebných miestach 1, 2, 3 a 4 v Starej Pazove. V požiadavke jej autori o. i. uviedli: „Keďže máme informácie, že volebná účasť na tých volebných miestach o 14. hodine bola asi 22 %, a že sa do 20. hod. zvýšila aj na 80 %, čo vyvoláva podozrenie, že po uzavretí volebných miest jednotliví členovia volebných výborov vhadzovali veľký počet lístkov pre listinu 2 a tým spôsobom porušili zákon a hrubo falzifikovali volebnú vôľu slovenského spoločenstva v Starej Pazove a Srbsku.“ Členovia spomenutej listiny vyjadrili podozrenie aj z priebehu, t. j. výsledkov volieb vo viac než desiatich ďalších prostrediach. Na osobitnej tlačovke vyjadrili podozrenie z toho, že bolo najmenej 1 000 sfalšovaných a zneužitých podpisov. Tvrdili, že majú dôkaz o tom, že hlasovali, t. j., že boli podpísaní „jednotlivci a celé rodiny, ktoré sú na Slovensku alebo niekde v zahraničí, zosnulí, osoby, ktoré potvrdili, že nehlasovali, alebo v deň volieb boli mimo Pazovy…“

Je zaujímavé, že RVK v tomto kontexte neuviedla žiadne podané pripomienky, a kompetentná osoba v Starej Pazove povedala, že voľby prebiehali nerušene. Nakoľko nám je známe, ľudia z listiny Hej, Slováci! mienili podať trestné oznámenie proti osobám, ktoré upodozrievajú z falšovania volebného procesu. Zrejme mali a majú pravdu tí, ktorí poukazovali na zhubnosť penetrácie politiky do komunít národnostných menšín a spoločenstiev. Nie náhodou slovenské príslovie hovorí: Pán Boh stvoril vrany a čert politické strany. Nuž, keď nám vrany prekážajú…

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs