Vyhlásili najlepšie aradáčske vína

14.feb 2017

Vyhlásili najlepšie aradáčske vína

Vo svojom vinohrade, ktorý je vyhlásený za najupravenejší rodina  Pavla Janča vlani uhostila aj účastníkov oberačky

Vo svojom vinohrade, ktorý je vyhlásený za najupravenejší, rodina Pavla Janča vlani uhostila aj účastníkov oberačky (Foto: K. Gažová)

Tak ako je už tradíciou v Aradáči v najbližší deň Sv. Valntinu, ochrancu zaľúbených, a sv. Trifuna, ochrancu vinohradov, Spolok vinohradníkov a vinárov v sobotu 11. februára zorganizoval vinársky bál na ktorom vyhlásili najlepšie aradáčske vína na rok 2017. Predtým zorganizovali aj 30. v poradí degustáciu, na ktorej ochutnávali a hodnotili kvalitu a chuť tohtoročných vín, ale sa aj kamarátili, komentovali, vymieňali skúsenosti.

Pravidlami spolku sú stanovené tri kategórie vín – biele, červené a rose, ktoré musia byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného v aradáčskom chotári. To znamená, že titul najlepšieho aradáčskeho vína nemôže získať víno vyrobené z hrozna kúpeného v niektorom inom vinohradníckom kraji. Na súťaž bolo prihlásených spolu  31 vín, z čoho 21 bielych a 10 červených. O najlepšie rose vína bolo prihlásené iba jedno víno, takže toho roku v tejto kategórii nevyhlasovali najlepšie. Na pomerne malý počet vín na degustácii vplývalo aj krupobitie, ktoré vlani v lete v jednotlivých častiach aradáčskeho chotára úplne zničilo úrodu. Predsa v ostatných častiach hrozno slušne urodilo.

Tohtoroční víťazi: (zľava) Pavel Jančo, Pavel Labát, Albert Čeman, Ján Hrubík, Adam Čeman

Tohtoroční víťazi: (zľava) Pavel Jančo, Pavel Labát, Albert Čeman, Ján Hrubík, Adam Čeman (Foto: I love ZR)

– Možno hrozno bolo trochu slabšej kvality ako napríklad pred dvomi rokmi, na čo vplývali poveternostné podmienky a časté dažde. Predsa aj z takého hrozna možno vyrobiť kvalitné víno o čom svedčí fakt, že všetky ponúknuté na degustáciu boli na slušnej úrovni. To znamená, že aradáčski vinári sú už naozaj skúsení a vedia vyrobiť kvalitné víno aj keď sú podmienky príliš drsné, – povedal nám tajomník aradáčskeho spolku vinohradníkov a vinárov Vladimír Ábelovskí.

Degustačná komisia, ktorú tvorili sami vinári, členovia tohto združenia, rozhodla, že najlepšie biele víno vyrobil Ján Hrubík, zatiaľ čo Pavel Labát získal druhú cenu. V konkurencii červených vín vyhralo víno z pivnice Alberta Čemana, druhé bolo víno Jána Hrubíka a tretia cena v oboch konkurenciách sa dostala do rúk Adamovi Čemanovi.

S cieľom podnecovať kvalitnú údržbu a ošetrovanie viniče spolok aradáčskych vinohradníkov a vinárov každoročne udeľuje aj cenu za najupravenejší vinohrad. Túto svojráznu satisfakciu za usilovnú prácu vo vinohrade dostal Pavel Jančo.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs