ZO ZASADNUTIA KOVAČICKÉHO PARLAMENTU: Ján Tomáš – nový riaditeľ Domu kultúry 3. októbra

15.feb 2017

ZO ZASADNUTIA KOVAČICKÉHO PARLAMENTU: Ján Tomáš – nový riaditeľ Domu kultúry 3. októbra

V budove obecnej správy v Kovačici sa včera uskutočnilo 8. zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica. Výborníci prerokovali 16 bodov rokovacieho programu.

Momentka zo zasadnutia

Momentka zo zasadnutia ZO Kovačica

Najväčšiu pozornosť na zasadnutí vyvolal návrh rozhodnutia o zadlžení obce Kovačica. Ide o sumu 49 miliónov dinárov pre kapitálové investičné vkladania v hodnotách ako je to naplánované Rozhodnutím o rozpočte obce Kovačica na rok 2017.

Ide hlavne o financovanie investícií ako je rekonštrukcia Domu kultúry Michala Babinku v Padine, výstavba továrne vody v Kovačici a asfaltovanie ulíc v Debeľači a Samoši. V tomto bode sa najviac k slovu hlásili Miroslav Krišan, šéf výborníckej skupiny Demokratickej strany, a Milan Garašević, predseda obce Kovačica.

V druhom bode výborníci schválili rozhodnutie, v ktorom je určený maximálny počet zamestnaných (264) na neurčitú dobu v systéme lokálnej samosprávy v obci Kovačica. Tu sa najviac diskutovalo o malom počte zamestnaných v Galérii insitného umenia v Kovačici s osobitným prízvukom na Spomienkový dom Martina Jonáša.

Okrem zelenej, ktorú výborníci dali rozhodnutiu o komunálnej inšpekcii, svojim hlasom podporili aj predsedu a členov novoutvorenej komisie pre realizáciu súbehu na voľbu riaditeľov vo verejných podnikoch v Kovačickej obci. Predsedom sa stal Zdenko Sokol a členmi komisie sú Srdjan Krampa, Vensan Novković, Tereza Andjelovićová a Ivana Sváková.

Zlepšiť regionálny rozvoj miest, dedín a obcí

V ďalšom bode schválili návrh textu zmluvy o založení Regionálnej rozvojovej agentúry Južný Banát doo Pančevo. Utvorená bude so zámerom zlepšiť regionálny rozvoj miest, dedín a obcí Pančevo, Kovačica, Opovo, Vršac, Alibunár, Kovin, Bela Crkva a Plandište.

Zvážili a schválili aj správu o posúdení trhovej hodnoty nehnuteľností a zariadení verejných podnikov a verejných komunálnych podnikov obce Kovačica. Podporili tiež elaborát a štúdiu odôvodnenosti spoločného zabezpečovania komunálnych činností v obci. Okrem programu podnikania VKP Elán v Kovačici pre aktuálny rok, výborníci rokovali o začiatočnej likvidačnej bilancii, totiž o finančnej správe VP Direkcia pre výstavbu obce Kovačica na obdobie od 1. januára do 29. februára roku 2016.

Včera na schôdzi lokálneho parlamentu za nového riaditeľa Domu kultúry 3. októbra v Kovačici zvolili Jána Tomáša z Kovačice. Novým členom Správnej rady Turistickej organizácie obce Kovačica sa stal Bojan Novaković z Debeľače. Novou predsedníčkou Dozornej rady Galérie insitného umenia je Dragana Kračunová z Kovačice. Novými členmi Školského výboru ZŠ maršala Tita sa stali Želimír Babinec z Kovačice a Anna Halajová z Padiny. Do Rady pre bezpečnosť obce Kovačica za člena zvolili Nenada Stanisavljevića z Kovačice, predstaviteľa Základného súdu Pančevo. Novým riaditeľom Domu kultúry Mita Živkov Lala v Crepaji sa rozhodnutím ZO stal Nikola Kosovac z Crepaje.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs