PIVNICA: Nové poznatky z oblasti zeleninárstva a pestovania kvetín

16.feb 2017

PIVNICA: Nové poznatky z oblasti zeleninárstva a pestovania kvetín

Včera v Pivnici odzneli dve prednášky z oblasti zeleninárstva a pestovania kvetín. Prednášateľmi boli Dr. Janko Červensky a Anna Hašková z Hložian.

Dr. Janko Červensky z novosadského Inštitútu NS seme sa zameral sa na tému intenzívneho pestovania rastlín, ktorý pripomenul, že vo svete existuje 1000 druhov zelenín, približne 150 druhov sa pestuje a iba 30 – 50 sa používa v stravovaní. Intenzívne pestovanie rastlín znamenená maximálne intenzívne využitie pôdy, čiže využitie v plnom rozsahu – pôdy, agrotechniky, maštaľného hnoja, zavlažovania, striedania plodín, striedania viac druhov zelenín, ale to znamená aj neustáleho získavanie vedomostí a poznatkov, čiže zdokonaľovania sa.

Červenský pripomenul, že zeleninu pestujeme ako potravinu, čiže zo záhrady ide hneď na domáci stôl, preto je dôležitá kvalita pestovania. Malo by byť minimálne používanie pesticídov, hygiena a etika výroby tiež je dôležitá, čakacia lehota prípravkov – čiže rastlina, ktorá sa konzumuje musí byť bezpečná. Dôležité je používať i certifikované osivo a kupovať podľa kvality.

Anna Hašková z Hložian, ktorej rodina sa zaoberá kvetinárstvom hovorila, okrem iného, o ich rodinnej teórii. Ich teóriou je, že najprv pestujú pre seba a svoju rodinu a potom iným predávajú, nech majú istotu v tom, že predajú kvalitné výrobky. Čiže podobne ako sebe prajú dobro, tak ho doprajú i iným.

Anna Čásarová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs