Výročná schôdza ZŠR Šaran Hložany

24.feb 2019

Výročná schôdza ZŠR Šaran Hložany

Členovia Združenia športových rybárov Šaran Hložany dnes predpoludním na výročnej schôdzi pretriasli vlaňajšiu činnosť a určili si úlohy na bežný rok. V kaviarni Pod lipami so svojimi kolegami z Kulpínu a Petrovca konštatovali ohrozenie rybieho fondu bezočive sa správajúcimi profesionálnymi rybármi.

Najstarší členovia ZŠRŠ

O vlaňajšom fungovaní združenia informoval predseda ZŠRŠ Samuel Valo. Konštatoval, že združenie schválilo nový štatút, zosúladený s platnou legislatívou. Členov bolo menej než predtým; zostala iba jedna súťažná skupina: Jaroslav Jakuš, Emil Čipkár a Martin Macko. Táto trojica však dosiahla niekoľko pozoruhodných výsledkov, podobne ako dvojica Samuel Valo a Ján Benko – v love kaprov.

Na súťaži pri Dunaji v rámci Dňa Hložian 1. miesto obsadilo hložianske družstvo v zložení: Anna Dudková, Jaroslav Jakuš a Mária Baďanová. Rybári trochu neskoršie než obvykle usporiadali aj súťaž v love rýb pre svojich členov a 1. miesto získal Ján Šranka. Celok žien súťažil na podujatí Deň Dunaja, ktoré zorganizovalo miestne Združenie ekológov Ekos; víťazkou sa stala Anna Jakušová.

Stredná generácia; kto ich nahradí?

Po správe o činnosti odznela finančná správa. V nej účtovník  Juraj Takáč podrobne ozrejmil príjmy a výlohy združenia v uplynulom roku. Keďže celkové príjmy činili 308 701 dinárov a náklady 254 911, zvýšilo 53 790 din. a úhrnne na žírovom účte a v pokladni na začiatku roka ZŠRŠ má 72 664 dinárov. Takáto situácia pramení v skutočnosti, že vlani ZŠRŠ nemal dorast a teda nekonala sa ani zaplánovaná škola rybolovu.

Predseda dozornej rady Ján Greksa konštatoval, že v práci združenia neboli žiadne nedopatrenia, takže prítomní obidve správy prijali jednohlasne.

Plány na bežný rok

Najmladšia účastníčka snemovania – Petra Jakušová

Jednohlasnú podporu dostali aj plán práce a finančný plán na rok 2019, ktoré predostrel predseda Valo. Prvoradým cieľom je, v spolupráci so základnou školou t. j. s učiteľom Jánom Stupavským, usporiadať prednášky pre deti. Potom chcú upraviť kanál a zrealizovať rybárske preteky pre deti na pobreží kanála.

Usporiadajú tiež už zachodené súťaže: internú (koncom augusta prípadne začiatkom septembra) a otvorenú, na ktorú pozvú 10 hosťujúcich združení – v rámci Dňa Hložian. Ako zakotvili vo finančnom pláne, na tohtoročnú činnosť potrebujú 145 000 dinárov. Z členského, ktoré aj v tomto roku bude 500 dinárov, by mali získať 25 000, z obecného rozpočtu očakávajú 100 000 a zvyšok – od sponzorov.

Ako proti pytliakom?

O chutný obed sa postarali kuchári

Predseda Valo, niektorí členovia ZŠRŠ ale aj hostia z Kulpínu a Petrovca hovorili aj o pytliakoch, ktorí denne lovia ryby v Dunaji a v kanáloch v rozpore so zákonom. S ohľadom na to, že z avizovaného zrušenia hospodárskeho rybolovu vo Vojvodine ani v tomto roku zrejme nebude nič, rybári zostávajú bezmocní.

V diskusii totiž niektorí rybári vyjadrili podozorenie, že patričné služby, po upozornení, že niekto niekde loví ryby tak, ako sa nesmie, upozornia pytliakov (!), že ich prídu skontrolovať…

Odznela i poznámka, že rybári by nemali nechávať po sebe neporiadok na miestach, kam chodia na rybačku. Záverom hodinovej schôdze viacerí hostia popriali združeniu hložianskych rybárov úspešnú činnosť v tomto roku.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs