ZIMA S KNIHOU DRUHÝKRÁT V BÁČKOM PETROVCI: S hosťami zo Slovenska

25.feb 2019

ZIMA S KNIHOU DRUHÝKRÁT V BÁČKOM PETROVCI: S hosťami zo Slovenska

Mohli by sme povedať, že podujatie Zima s knihou tohto roku v Báčskom Petrovci mala dva polčasy.

Prvý bol v minulý pondelok v Spolku petrovských žien, kde hosťom večierka bol spisovateľ pre deti Zoroslav Jesenský.

Druhý polčas podujatia Zima s knihou v Petrovci bol včera večer v predsieni Slovenského vojvodinského divadla.

Aj v tejto časti tradičného podujatia Slovenského vydavateľského centra, ako to zvykli robievať, prítomným návštevníkom literárneho večierka  prezentovali vlaňajšiu knižnú produkciu.

Hostia

Hosťami petrovskej nedeľnej Zimy s knihou boli traja spisovatelia zo Slovenska. Do Petrovca pri tejto príležitosti pricestovali Miroslav Demák, Miroslav Bielik a Ján Tazberík.

Inak táto trojica pred príchodom do Srbska absolvovala aj stretnutia s vedením aradskej pobočky Zväzu spisovateľov Rumunska. A absolvovali večierky v Rumunsku v Arade a v Nadlaku. V Srbsku pri tejto príležitosti navštívia aj Starú Pazovu a Nový Sad.

Zima s knihou

Miroslav Demák

Moderátor večierka riaditeľ SVC Vladimír Valentík, ako to bežne robieva na podujatí, predstavil aktuálnu produkciu petrovského vydavateľstva. Vlastne jednu jej časť, týkajúcu sa predovšetkým srbsko-slovenskej spolupráce na literárnom poli. Tiež aj na poli vydávania kníh prekladov srbských a čiernohorských spisovateľov na Slovensku a slovenských spisovateľov v Srbsku.

Teda, tu ide o preklady a na nich okrem Martina Prebudilu intenzívne pracuje aj Miroslav Demák (1948). Práve Demáka Valentík vyzval, aby čosi viac povedal o tom ako beží táto spolupráca, čo doteraz preložil a vyšlo aj tlačou.

Okrem toho, Miroslav Demák hovoril aj o tom ako vycítiť tep jednotlivého jazyka, ako postupuje pri prekladaní a čo čitatelia môžu očakávať, že bude publikované v nasledovnom období.

Spolu hovorili aj o zrode a vydaní novej Demákovej knihy pre deti Láskovičky. Tú mi SVC vydalo vlani pri príležitosti sedemdesiatin.

Predtým však na domácej pôde na úvod podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka SVD Viera Krstovská.

Spolupráca

Miroslav Bielik

Obdobie výnimočne dobrej a plodnej spolupráce medzi Slovenskom a Srbskom sa uskutočňuje v posledných rokoch aj vďaka predsedovi Spolku slovenských spisovateľov, básnikovi a prozaikovi, Miroslavovi Bielikovi (1949).

Za to sa mu v Petrovci dostalo aj verejného poďakovania. A keďže tohto roku aj jubiluje, prítomným prezradili, že by mu u nás chceli vydať knihu v preklade do srbčiny.

Ján Tazberík

V rozhovore Bielik potencioval aj projekt vydávania antológií spisovateľov podunajských krajín, ako aj antológiu Básnici 2018, kde sú básne 184 autorov, vrátane aj našich básnikov. Preto vyzval Vieru Benkovú, aby prečítala svoju báseň zaradenú do tejto publikácie.

Valentík predstavil aj spisovateľa a Básnika Jána Tazberíka (1950). V edícii Bratislava mu vlani SVC spolu so Združením spisovateľov Srbska vydal výber básní predložených do srbčiny Donja tačka svetlosti.

Nielen Tazberík, ale aj Bielik a Demák, záverom večierka, predtým ako sa debata presunula do neformálnejších rozhovorov a dohovorov, na potešenie prítomných aj sami predniesli časť zo svojej literárnej tvorby.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs