Výzva na 6. ročník seminára Píšeš? Píšem!

29.júl 2015

Výzva na 6. ročník seminára Píšeš? Píšem!

Organizačný tím seminára Píšeš? Píšem! 2015 a OD Janka Čemana v Pivnici aj tohto roku ponúka vojvodinskej slovenskej enkláve divadelnú dramatickú dielňu Píšeš? Píšem!

Témou 6. ročníka je človek. Cieľom projektu je priblížiť sa každej vekovej skupine vo forme umenia. A tak sa na seminári môžu zúčastniť i deti. Dôraz sa kladie na podporu slovenského spisovného jazyka v divadelnom a filmovom umení.

Autorka a koordinátorka projektu: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Producent projektu: Štefan Séč

Garant projektu a spolupracujúca inštitúcia: OD Janka Čemana v Pivnici a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave                                                                                            

Termín realizácie: 17. – 24. augusta 2015

Miesto realizácie: OD Janka Čemana

Cieľová skupina projektu: slovenskí vojvodinskí dramatici, píšuca mládež, iní záujemcovia o tvorivé písanie, herci / herečky, vedúci umeleckých / divadelných súborov, záujemcovia o filmové dokumentárne umenie, fotografi, speváci, záujemcovia o tvorivý manažment, organizátori divadelných podujatí, festivalov, prehliadok, tanečníci, hudobníci, divadelní režiséri a vedúci detských divadelných súborov.

Dielne, ktoré podporia ideu seminára:

  • Tvorivé písanie (konzultácie k pripravovaným projektom, dielňa je súčasťou dielne Tvorivej dramatiky – Mgr. art. Katarína Mišíková-Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Ján Chalupka)
  • Tvorivé písanie filmových scenárov (MgA. Mgr. art. Jana Janove)
  • Tvorivá dramatika (detská tvorivosť – pre deti, ale i dospelých – Peter Hudák, Štefan Foltán)
  • Hudobná dielňa (hudba v divadle – Mgr. art. Matej Štesko)
  • Herecká dielňa

(muzikálové herectvo) – Terézia Weberová-Oravcová

(základy herectva – činohra) – Ján Privizer, Mgr. art. Ján Marcinek

(rozhlasové herectvo a Dabing – zážitková dielňa ) – Bc. Marek Rozkoš, Juraj Mišík

  • Scénický tanec – Miroslav Kožík, Mgr. art. Tomáš Tomkuljak
  • Tvorivý manažment (tvorba, organizácia a manažovanie divadelných projektov) – Mgr. art. Adriana Cieslaková
  • Filmová dokumentárna dielňa – art. Šimon Horna, Mgr. art. Stanislav Králik
  • Fotografická dielňa – art. Pavel Višňovský

 

Kontakt:

Katarína Mišíková-Hitzingerová

e-mail: katie.hitzinger@gmail.com

telefón: +421905753440

 

Štefan Séč

e-mail: stefan.sec@azet.sk

telefón: 069/ 756 981

 

Prihlášky je potrebné zaslať e-mailom, poštou alebo osobne do 1. 8. 2015 !!!

Viac informácií na webovej stránke: www.dida.co.rs.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs