Výzva na účasť na XIV. muzikologickej konferencii Slovenská hudba vo Vojvodine

31.aug 2018

Výzva na účasť na XIV. muzikologickej konferencii Slovenská hudba vo Vojvodine

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiada v sobotu 24. novembra 2018 v poradí XIV. muzikologickú konferenciu na tému Slovenská hudba vo Vojvodine.

Na konferencii vzdáme hold osobnosti slovenskej vojvodinskej hudby Jurajovi Feríkovi ml., ktorý nás v tomto roku navždy opustil, avšak ktorého postoje a názory na náš hudobný život budú medzi nami aj vďaka konferencii dlho žiť. Taktiež sa chceme venovať zberu údajov a dokumentácii pedagogickej, upravovateľskej a všestrannej hudobnej činnosti Juraja Feríka st., vzhľadom na to, že v aktuálnom roku si pripomíname 110. výročie jeho narodenia.

Vyzývame hudobných odborníkov, ale aj kultúrnu verejnosť, aby svoje témy a krátke obsahy posielali na adresu sklabinska@gmail.com najneskôr do 30. septembra 2018. Úplný príspevok s požadovanými náležitosťami je potrebné odovzdať najneskôr v deň konferencie a v tom prípade získava autor textu nárok na finančnú odmenu za text a tiež jeho zverejnenie v zborníku prác z konferencie.

ÚKVS

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs