Vyhlásili dve volebné listiny

31.aug 2018

Vyhlásili dve volebné listiny

Voľby do národnostných rád národnostných menšín budú 4. novembra. Členov národnostných rád v roku 2018 volia 22 menšinové spoločenstvá.

Lehota na odovzdanie listín pre priame voľby je 15 dní pred uskutočňovaním priamych volieb, čiže 30 dní pre voľby prostredníctvom elektorského zhromaždenia.

Keď ide o slovenskú národnostnú menšinu Republiková volebná komisia (RVK) vyhlásila nateraz dve volebné listiny pre priame voľby členov NRSNM.

Na zasadnutí 23. augusta RVK vyhlásila Volebnú listinu Slovaci napred! – Slováci vpred! – Pavel Surový, ktorú 23. augusta odovzdala politická strana Slovaci napred! – Slováci vpred!. Na volebnej listine je 29 kandidátov na členov Národnostnej rady slovenskej národnostne menšiny a okrem listiny priložená je zákonom predpísaná dokumentácia ako i 578 podpísaných vyhlášok voličov, ktorí podporujú volebnú listinu.

Na zasadnutí 29. augusta členovia RVK vyhlásili Volebnú listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová, ktorú 29. augusta odovzdalo združenie Matica slovenská v Srbsku, pre priame voľby členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Volebná listina má 29 kandidátov a podporená je 650. právoplatne overenými vyhláškami voličov.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs