Výzva Oddelenia slovakistiky na zápis študentov do prvého ročníka

9.jún 2020

Výzva Oddelenia slovakistiky na zápis študentov do prvého ročníka

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade vypísala súbeh na zápis študentov do prvého ročníka základných akademických a master štúdií na ďalší akademický rok 2020/2021.

Na zápis do prvého ročníka študijnej skupiny Slovenský jazyk a literatúra je určených 5 miest, ktoré budú financované z rozpočtu, a 5 miest pre študentov samoplatcov. Výška školného pre študentov samoplatcov je 65.000,00 dinárov, ktoré možno zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach. Termín podávania prihlášok je 24. až 26. júna (od 9.00 do 14.00 hod.). Zápis študentov sa bude konať v dňoch 8. až 17. júla.
Na študijný program Slovenský jazyk a literatúra sa môžu prihlásiť a zapísať absolventi gymnázií a všetkých štvorročných stredných škôl, ktoré ukončili po slovensky alebo po srbsky. Jestvuje možnosť získať motivačné finančné prostriedky.
Na zápis do prvého ročníka master štúdií sú určené 4 miesta, ktoré budú financované z rozpočtu a 6 miest pre študentov samoplatcov. Výška školného je 65.000,00 dinárov. Zápis bude prebiehať v septembri, resp. októbri 2020.

Viac informácií získate na webovej stránke FF UNS:
http://www.ff.uns.ac.rs/sr/vesti/2020/06/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-oas-mas-i-ds-u-skolskoj-2020-2021

Oddelenie slovakistiky v Novom Sade

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs