10. fotokonkurz ÚKVS

15.jún 2020

10. fotokonkurz ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.

Fotokonkurz je zameraný na podporu zberateľov archívneho materiálu a starých autentických fotografií z našej minulosti, čím chce podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov a tým prispieť jej zachovaniu a prezentácii.
Témou 10. ročníka fotokonkurzu sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.

Podmienky konkurzu:
– na konkurz treba zasielať staré fotografie znázorňujúce hudobné orchestre, spevácke skupiny, zbory, hudobníkov, spevákov, ľudové hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov, resp. iné formy a prejavy hudobného života vojvodinských Slovákov.
– ku každej fotografii treba doložiť popis: názov hudobného telesa, hudobníka, speváka, približné obdobie vzniku, prostredie (dedina/mesto), približný rok alebo desaťročie vzniku fotografie, iné známe údaje a zaujímavosti o predmete fotografie a pod.
– účastníci konkurzu môžu zaslať neobmedzený počet starých fotografií
– fotografie môžno poslať skenované vo vysokom rozlíšení na e-mailovú adresu:
office@slovackizavod.org.rs alebo ustavprekulturu@gmail.com,
prípadne doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Njegoševa 16 ⁄ II ⁄ 7
21000 Nový Sad

ÚKVS

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs