Kolotoč nerestí

25.jún 2020

Kolotoč nerestí sa ustavične točí!
Kým bude neľudí – bude i nerestí. Nedokonalí boží ľudia a nenávisť, o ktorej sme hovorili v minulom čísle, nieto jej konca! Ako keby už neexistovali slová, pomocou ktorých by sa dalo niečo dosiahnuť.

Závisť, dvojtvárnosť, pokrytectvo, nehanebnosť, smilstvo, zhýralosť, korupcia, obscénnosť, nemorálnosť, bezbožnosť, nečestnosť, neetickosť, morálny úpadok, duchovná púšť, bezohľadnosť, zvrátenosť, škandál, nemorálnosť, zhýralosť, nemorálnosť, ľahkomyseľnosť, zjednotenie, hanba, chtivosť, chamtivosť, nečestnosť, nepoctivosť, zlozvyk, nemotornosť, morálna špina, škaredosť, nepoctivosť, zhýralosť, nehanebnosť, smilstvo, zlovoľnosť, hnevlivosť, obscénnosť, nemorálnosť, bezbožnosť, hanebnosť, ignorancia, nepoctivosť, zhýralosť, obscénnosť, zlozvyk, nemravnosť, špina, škaredosť, nečestnosť, neslušnosť, zlozvyk, lenivosť, duchovné smilstvo, morálne bahno!
Kolotoč nerestí točí sa ustavične, pokým sa hádam neuhryzneme za vlastný chvost.
V podstate nikto tu nikoho nepočuje a nikto nikoho nevidí, každý sa drží svojich princípov, ktorých v podstate nemá. Večné peklo v hlave – je to márny boj!
Na jednom stretnutí všetci mlčíme – na druhom svorne protestujeme.
Tam, kde všetci mlčia alebo protestujú, tam nikto nerozmýšľa svojou hlavou.
A opäť zo začiatku – jeden krok dopredu, dva kroky dozadu!
Prvý druh zlozvyku, hoci je hriešny, sa považuje za menej závažný ako druhý. Medzi zlozvyky, ktoré kresťania považujú za duchovné, patrí dvojtvárnosť, rúhanie sa (zradená svätosť), apostázia (zradená viera), zúfalstvo (zradená nádej), nenávisť (zradená láska) a ľahostajnosť (biblicky „tvrdené srdce“). Kresťanstvo usúdilo, že najničivejšia zver sa rovná určitému typu pýchy alebo úplného modlárstva seba. Tvrdí sa, že prostredníctvom tohto zlozvyku, ktorý je v podstate konkurencieschopný, vznikajú najhoršie zlá ľudstva. V kresťanskej teológii to pôvodne viedlo k pádu človeka a ako čisto diabolské duchovné zlo preváži všetky cnosti, čo kresťanstvo jednoznačne odsudzuje.
A opäť to isté…
Kolotoč nerestí točí sa ustavične, pokým sa neuhryzneme za vlastný chvost.
Nemôžeme dobre spolupracovať so zlými ľuďmi. Ustavičný kolotoč nerestí inhibuje permanentne našu vnútornú výpoveď.
Pekný týždeň vám a nám, ľudia! A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.