Výstava Zuzany Madackej v galérii SND

27.jún 2020

Výstava Zuzany Madackej v galérii SND

V galérii SND v Kysáči dnes večer otvorili prvú samostatnú výstavu samoukej maliarky Zuzany Madackej.

Michal Ďurovka, Zuzana Madacká a Michal Madacký (zľava)

Úvodom vernisáže odzneli dve slovenské ľudové pesničky v prednese speváckych skupín KC Kysáč pod vedením harmonikára Miloslava Kardelisa.

Prítomných privítal vedúci galérie Michal Madacký a o bohatstve koloritu Zuzany Madackej sa zmienil Michal Ďurovka, akademický maliar.

Mária Sláviková sa teplými slovami zmienila o autorke výstavy, ktorá je členkou Umeleckého spolku Michala Geržu. Na záver sa všetkým, čo sa pričinili k realizácii výstavy, poďakovala maliarka Madacká.

Hudobné body na úvod vernisíže

Ako na otvorení výstavy vyplynulo zo slov Michala Ďurovka Zuzana Madacká začala maľovať vo februári roku 2018 a za krátky čas dosiahla priam nemožné. Možno aj preto, že odjakživa mala blízko k umeniu.

Omaľovávala izby, váľčokovala a kládla čipky. V zime vyšívala slovesnké ľudové kroje. Maľby vystavovala na kolektívnych výstavách s členmi spomenutého umeleckého spolku.

Zuzana Madacká

„Na prvej Zuzaninej samostatnej výstave máme možnosť kochať sa v obrazoch, na ktorých stvárnila priam rozprávkové krajinky, kvetinové zátišia, ročné obdobia, salaše, na ktorých zachovala od zabudnutia starodávne práce, kroje a architektúru. Medzi jej tvorbou nechýbajú ani šikovne zhotovené portréty vnúčat a špecialitou sú jej zvlášť romantické, poetické a lyrické príbehy z jednoduchej každodennosti“, povedal na vernisáži okrem iného akademický maliar Ďurovka.

Na záver predseda KUS Vladimíra Mičátka Michal Francisty informoval prítomných, že toto podujatie zaradili aj do rámca Kultúrneho leto v Slovenskom národnom dome, ako i to, že podobné podujatia plánujú organizovať do konca augusta. Pravdaže, ak to situácia ohľadom koronavírusu dovolí.

Galéria SND z tejto príležitosti vydala i primeraný katalóg.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs