Vzácne 24. Jarné nôty

4.júl 2020

Vzácne 24. Jarné nôty

V skutočne zložitých okolnostiach a za uctievania bezpečnostných opatrení v piatok 3. júla v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci odznel 24. ročník festivalu vážnej hudby Jarné nôty.

Účastníkov a návštevníkov najprv privítala Jarmila Vrbovská, riaditeľka gymnázia, menovite i vedúcich predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Podnetnými slovami potom auditórium oslovila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, pritom zvlášť zdôraznila význam hudby v našom živote. 

Katarína Melegová-Melichová,  organizátorka podujatia a predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, vyjadrila vďaku všetkým účastníkom a divákom za smelosť prísť na tento festival. Zdôraznila, že sa vynasnažili aj tohto roku, aj keď v trochu neskoršom termíne, aby týmto spôsobom umožnili mladým hudobným a speváckym talentom prejaviť sa pred obecenstvom. Je to tohto roku skutočne vzácna matičná a kultúrna akcia, lebo od marca sa nekonali žiadne školské programy, ani žiadne súťaže (tak v našej krajine, ako i tie medzinárodné), kde by naši mladí hudobníci mohli ukázať svoj rast na tomto poli.

Toto ojedinelé podujatie v oblasti vážnej hudby vysoko ocenila i Dr. Slovenka Benková-Martinková, ktorá festival otvorila. Pozastavila sa nad začiatkami festivalu, keď aj sama patrila medzi mladučkých účastníkov. Pochválila organizačnú dvojicu Katarínu Melegovú-Melichovú a Kvetoslavu Benkovú, ktoré trasovali miesto a dobré meno festivalu od prvých ročníkov a neraz z nemožného urobili možné. S poľutovaním konštatovala, že tohto roku festival nemá medzinárodný charakter, lebo zo známych zdravotných dôvodov nemohli prísť účastníci napríklad z Maďarska, Rumunska, ako to bývalo v uplynulých rokoch. Ale prišli naši vynikajúci mladí i osvedčení hudobníci a laureáti z viacerých prostredí.

Pri vystúpení nejedného účastníka sme si uvedomili opodstatnenosť tohto podujatia. Stáli návštevníci a podporovatelia mladých hudobníkov i festivalu mohli vidieť a potleskom oceniť hudobný rast virtuózov na klavíri, husliach, flaute.

Na 24. festivale vážnej hudby Jarné nôty vystúpili: Orchestrík ZŠ Jána Kollára zo Selenče pod vedením PaedDr. Juraja Súdiho, PhD, huslista Marek Škabla zo Selenče, flautistka Anastasija Mrdaková z Petrovca, pianistka Ksenija Vujačićová z Petrovca, flautistka Marta Milašinovićová z Petrovca, klavirista Martin Červený z Petrovca, klaviristka Iveta Kováčová z Petrovca, huslistka Marína Cerovská z Petrovca, pianista Marek Stupavský z Nového Sadu, huslista Juraj Súdi ml. zo Selenče, pianistka Mariana Marčeková z Padiny a operná speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice. Z plánovaného programu, žiaľ, vystalo vystúpenie husľového dueta Martina Jána Javorníka a Aleksandra Lučića, lebo huslista Lučić bol z rodinných dôvodov znemožnený prísť.

Za skvelé výkony a umelecký zážitok všetkých účastníkov diváci odmenili srdečným potleskom a Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec im na záver festivalu udelila diplomy za účasť, CD platne z predchádzajúcich Jarných nôt a ďalšie darčeky. Na spoločné fotografovanie si všetci účastníci obliekli mikiny, ktoré dostali od generálneho sponzora. Festival podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Vzácny prínos mu dala i osvedčená moderátorka Viera Dorčová-Babiaková. Veríme, že sa o rok v tradičnom júnovom termíne, keď si pripomíname Svetový deň hudby, užijeme ďalší hudobný sviatok na jubilejných 25. Jarných nôtach.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs