Dve a pol storočia pazovského cirkevného zboru

27.jún 2020

Dve a pol storočia pazovského cirkevného zboru

Slávnostnými predpoludňajšími bohoslužbami 25. júna v najstaršom evanjelickom kostole v Srbsku a potom pod otvoreným nebom ako pred 250. rokmi v Starej Pazove oslávili dve a pol storočia od prvých služieb Božích.

Po organizovanom príchode prvých slovenských rodín zo Selenče v máji 1770 prvé bohoslužby boli už 25. júna pod otvoreným nebom s farárom Samuelom Spannagelom. Deň  prvých bohoslužieb si pazovskí osídlenci určili na 25.jún, lebo práve v ten júnový deň roku 1530 v nemeckom meste Augsburg sa naši predkovia vo viere na najvyššej oficiálnej úrovni otvorene priznali k učeniu Dr. Martina Lutera a naša cirkev odvtedy nesie pomenovanie podľa tohto mesta.

Bohoslužby začal pazovský farár Igor Feldy s manželkou farárkou Svetlanou Vojnićovou Feldyovou a pokračovali evenjelickí farári zo všetkých troch seniorátov: Jasmina Kotasová Medveďová, Sladjan Daniel Srdić, Jaroslav Javorník a Ondrej Marčok. S  kázňou slova Božieho poslúžili seniori Ján Vinkovič a Vladimír Valent. Na našich predkov a ich život vo viere si zaspomínala aj  najstaršia cirkevníčka Katarína Forgáčová. Na slávu Božiu a potešenie prítomných zaspieval domáci spevácky zbor Tília s dirigentkou Annou Đurđevićovou,  hosťujúci spevokol Ozvena s Komorným orchestríkom  zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho, tiež  pazovský konfirmanti s kantorom Pavlom Kadlečíkom.

K pamiatke na prvé bohoslužby a na svojich predkov si pripomenúl pazovský cirkevný zbor s početnými hosťmi farármi zo všetkých troch seniorátov, tiež z pravoslávnej a rímsko-katolíckej cirkvi, slovenských inštitúcii a lokálnej samosprávy, medzi ktorými boli aj Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Ján Brtka, predseda MSS, Igor Vencel zástupca veľvyslanca SR v Srbsku, Djordje Radinović predseda obce Stará Pazova.

Povzbudivé slová a spomienky na predkov, ale aj na súčasnú činnosť Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvy  v Starej Pazove odzneli nielen v kostole a na nádvorí starej a novej pazovskej fary, ale aj počas slávnostného obedu v reštaurácii Vanilla.

Pred bohoslužbami otvorili  výstavu 250 pohľadníc a fotografii o Starej Pazove a cirkevnom zbore nainštalovanú na starej  fare. O výstave hovorili staropazovský  farár Igor Feldy a Katarína Verešová, archivárka v Ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, ktorý sa nachádza práve na Hurbanovskej fare.

Anna Simonovićová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs