Výzva organizáciám menšinových spoločenstiev

19.mar 2013

Z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá ešte raz vyzývajú organizácie etnických spoločenstiev, aby sa prihlásili na súbeh na dotácie. Lehota podávania prihlášok je 22. marec.

Súbeh na dotácie cirkvám a náboženským spoločenstvám je otvorený do 1. apríla.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs