SELENČA

21.mar 2013

[nggallery id=11]

Selenča je osada v juhozápadnej Báčke, v ktorej žije väčšinové obyvateľstvo slovenské. Viaceré historické pramene svedčia o tom, že bola osídľovaná už v stredoveku. Novodobé dejiny sa začínajú písať roku 1758. Selenča je jediná osada v Srbsku, v ktorej od príchodu na toto územie spolu žijú slovenskí katolíci a evanjelici. K najvýznamnejším osobnostiam selenčských dejín patria spisovatelia Čajakovci – Ján Čajak (1863 – 1944) a jeho syn Ján Čajak ml. (1897 – 1982). Pre kultúrnu stránku Selenče je príznačná hudba: v rámci Hasičského spolku (1911) takmer od začiatkov pôsobí dychový orchester, KUS Jána Kollára (1947) pestuje folklórne tradície, v roku 1970 bol založený hudobný festival dnes známy ako Zlatý kľúč a od 1993 pôsobí aj Komorný zbor Zvony. Obyvateľstvo sa zaoberá poľnohospodárstvom, ale od 80. rokov minulého storočia vďaka podniku Slovan progres aj stavebníctvom. V roku 2007 založili spoločnosť Zdravo Organic na výrobu a spracovanie organickej zeleniny a ovocia. V súčasnosti však ešte mnohí Selenčania odchádzajú za zárobkom na Slovensko a do Talianska. V Selenči by ste okrem iného mali navštíviť aj remeselníkov – metliarov, ktorí vďačne ukážu tradičnú výrobu cirokových metiel.

V. Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs