Zločin bez trestu

21.mar 2013

Zločin bez trestu je názov výstavy fotografií otvorenej v nedeľu v najužšom strede Belehradu. Na záberoch sú tragické chvíle z marcových dní 2004, keď došlo k vandalskému ničeniu srbských kultúrnych, cirkevných a iných pamätníkov na Kosmete. Usporiadateľom výstavy na otvorenom (na snímke) je vládna kancelária pre Kosovo.

                                                                      O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs