Veľkonočný program a divadelné predstavenie v Novom Sade

21.mar 2013

V nedeľu 31. marca o 16. hodine v evanjelickom kostole Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Novom Sade v spolupráci so SKC P. J. Šafárika usporiadajú veľkonočný program a o 17. hodine v sieni SKC so situačnou komédiou Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho vystúpi Divadelný súbor Daxner zo Slovenskej republiky, z Tisovca.

J. S.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs