Hodina pozornosti

21.mar 2013

Dunaj a Petrovaradínska pevnosť: Hodina, keď svetlo má červenú

POTREBY CHORÉHO PACIENTA MENOM NAŠA PLANÉTA

Tak málo, a tak veľa: jedna jediná hodina z približne 8 750, koľko ich je v roku. Vážne chorý pacient zvaný modrá planéta si ju skutočne zaslúži: ako pozornosť, upozornenie, výzvu, prejav ochoty, ako spoločnú akciu rovnako zmýšľajúcich.

Štart najväčšej environmentálnej celosvetovej akcie so zapojením verejnosti sa spája s 31. marcom 2007, keď viac ako 2,2 milióna obyvateľov  a tisíce firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu osvetlenie. O rok neskôr sa do podujatia zapojilo 35 krajín a 50 miliónov obyvateľov, pred troma rokmi to už bolo takmer 130 štátov a stovky miliónov ľudí, v tomto roku sa presne dnes o 20.30 do akcie zapojí viac než 7 000 miest a obcí zo 152 štátov.

Keď dnes večer na hodinu zmizne svetlo, bude to s cieľom jednak upozorniť na potrebu sporenia energie, jednak prejav podpory boja proti klimatickým zmenám. V tme sa ocitne Petrovaradínska pevnosť a belehradský Kalemegdan, rímske Koloseum a parížska Eiffelova veža…

Organizátorom tejto svojráznej hodiny ekologickej pravdy je celosvetová ochranárska organizácia WWF, zasadzujúca sa o zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie takej budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou.

– Každá hodina môže byť hodinou pre našu planétu, ak zmeníme zvyky a zmenšíme spotrebu prírodných zdrojov… – vyzdvihla 13. marca na tlačovke v Belehrade Duška Dimovićová, riaditeľka programu WWF v Srbsku. V rovnakom čase sa konalo otvorenie Medzinárodného veľtrhu ekológie Eco Expo v Novom Belehrade. Čosi sa zrejme hýbe v pozitívnom smere: veď  aj znalosti a uvedomenie si povahy, rozsahu a možných následkov problémov môžu byť  prvým krokom k ich odstráneniu. V ekológii to platí aspoň dvojnásobne.

                                                                                                       O. F.


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs