Z 20. zasadnutia Zhromaždenia obce Petrovec

20.júl 2018

Z 20. zasadnutia Zhromaždenia obce Petrovec

Sedem bodov rokovacieho programu výborníci dnes predpoludním spracovali za necelé dve hodiny. Ako sa aj dalo očakávať najviacej pozornosti venovali prvej oprave rozpočtu na rok 2018.

Posúdeniu návrhu a vyneseniu Uznesenia o scudzení nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce B. Petrovec sa výborníci venovali na začiatku zasadnutia. Bez diskusie uznesenie schválili. Ďalej sa venovali posúdeniu návrhu a vyneseniu Uznesenia o ustanovení postupu pri exhumácii. Predseda ZO Ján Šuľan vysvetlil, že sa jedná o postupe exhumácie a podotkol, že obec ešte doteraz nemala tento právny akt. Je to potrebné z dôvodov žiadateľov, ktorí to osobne žiadajú pre svojich najmilších, alebo pre súdne a právne postupy. Uznesenie jednohlasne schválili.

Uznesenie o subvencovaní nákladov na prepravu žiakov a študentov v Obci Báčsky Petrovec ozrejmila náčelníčka obecnej správy Milina Labáthová. V porovnaní s minulým rokom je postup ohľadom subvencovania nákladov prepravy zjednodušený a to v tom, že riešenia pre jednotlivých žiakov sa donášajú raz ročne a nie každý mesiac ako bolo predtým. Keď ide o práva žiakov a študentov, ktorí cestujú a sú to sociálne prípady alebo deti s poruchami v rozvoji tam je 100 percentná úhrada. Pre ostatných žiakov a študentov obec financuje 50 percent ceny lístku.

Riaditeľka knižnice a prvá oprava rozpočtu

V pokračovaní schôdze zhromaždenia vynesené bolo rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky, ktorá túto funkciu vykonávala jeden rok, a následne aj vymenovanie riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci Anny Spevákovej, profesorky slovenského jazyka a literatúry z Petrovca na obdobie štyroch rokov. 

Správu o realizácii Programu práce Zhromaždenia obce B. Petrovec na rok 2018 – I. a II. kvartál výborníci schválili bez diskusie.

O Uznesení o prvej oprave rozpočtu Obce B. Petrovec na rok 2018 sa najprv zmienila vedúca oddelenia pre rozpočet a financie obce Anna Vŕbovská. Od začiatku roka a doteraz je na účely vyplácania škody súvise so samozdanením vyčlenených 27 miliónov dinárov. To sú prostriedky, ktoré boli plánované rozhodnutím o obecnom rozpočte, lebo doteraz neboli získané žiadne prostriedky z predaja nehnuteľností. Preto sa prostriedky z obecného rozpočtu usmerňujú na vyriešenie problému samozdanenia. Súvise s týmto bodom výborníci navrhovali, aby sa na účely vyplácania samozdanenia zadovažovali prostriedky z pokrajiny a republiky.

Záverom schôdze zhromaždenia odzneli výbornícke otázky.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs