Z 80. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu

30.máj 2013

AKTUÁLNE

 

Dňa 24. mája 2013 sa zatvorili brány najväčšieho podujatia na Novosadskom výstavisku. Tisíce návštevníkov si mohli prezrieť najaktuálnejšie novinky z oblasti agráru, dozvedieť sa o najnovších trendoch z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ochrany a výživy rastlín, organickej výroby či dobytkárstva.

Na stánku Chorvátskej hospodárskej komory sa predstavilo viac ako 20 chorvátskych firiem

Na stánku Chorvátskej hospodárskej komory sa predstavilo viac ako 20 chorvátskych firiem

V tomto roku krajina partner bolo Chorvátsko, ktoré sa predstavilo v Hale 1. Viac ako 20 firiem z rôznych oblastí poľnohospodárskej výroby prezentovalo svoje výrobky a činnosť. Okrem toho bola prezentovaná aj bohatá turistická ponuka. Rôznorodosť klímy, reliéfu a pôdy v Chorvátsku umožňuje široký sortiment poľnohospodárskej výroby a nízka úroveň znečistenia vyhovuje rozvoju ekologickej produkcie. Poľnohospodárstvo Chorvátska je sústredené do oblasti, kde sú úrodné pôdy (Panónska nížina). Pestuje sa tu slnečnica, cukrová repa, krmoviny, pšenica a kukurica. Vinič sa ujal na svahoch pahorkatín. Typické južanské ovocie – figy, olivy, pomaranče, citróny, mandarínky, grapefruity, hrozno a mandle – sa pestuje v pobrežnej oblasti Chorvátska. Zo živočíšnej výroby je dôležitý rybolov (sardinky, makrely, ančovičky /sardely/), chov kôz, hydiny, ošípaných, hovädzieho dobytka a koní. Po vstupe Chorvátska do EÚ (1. júla 2013) obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami bude prebiehať v súlade s Dohodou o stabilizácii a pridružení, čo pre Srbsko znamená, že bude môcť voľne a v neobmedzených množstvách (okrem hovädzieho mäsa, vína a cukru) vyvážať poľnohospodárske výrobky na chorvátsky trh. Tým by sa mala ekonomická spolupráca oboch krajín zintenzívniť.

. . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po tretíkrát pod záštitou Ministerstva poľnohospodárstva Srbska sa predstavilo Nacionálne združenie pre organickú výrobu svojich členov. Viac ako 35 organických výrobcov – poľnohospodárske gazdovstvá, spracovatelia, distribútori, certifikačné spoločnosti, inštitúty, centrá pre organickú výrobu prezentovali svoju činnosť. Aj mesto Nový Sad prejavuje čoraz väčší záujem o organickú výrobu. V rámci prezentácie zdravého stravovania na svojom stánku zoskupilo novosadských výrobcov organických potravín. Prostredníctvom rôznych aktivít ich mesto podporuje a realizuje akčný plán rozvoja organickej výroby.

. . .

 

Záujem o organické výrobky je z roka na rok väčší

Záujem o organické výrobky je z roka na rok väčší

V tomto roku významné jubileum  – 75 rokov od svojho založenia oslavuje aj novosadský Inštitút pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo. Na poľnohospodárskom veľtrhu sa predstavil na starom mieste, ale v novom šate. Na atraktívnom stánku, ktorý vyzeral ako sálaš v malom, nepretržite sa striedali početné návštevy – od „oficiálnych” až po „domáce”. A práve tie domáce sú pre inštitút najdôležitejšie. Bohatý výrobný program je určený predovšetkým pre domácich pestovateľov.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs