Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENČINY V KOVAČICI

18.máj 2019

Z REPUBLIKOVEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENČINY V KOVAČICI

Dnes na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa v nej 50 žiakov z gymnázií Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Branka Radičevića v Starej Pazove a kovačického gymnázia, Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove a Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

Momentka z otváracieho programu na letnom javisku GMP

Po krátkom príležitostnom programe kovačických gymnazistov a organizátorov súťaže, účastníci akcie zaujali svoje miesta v učebniach a začali riešiť testy zo slovenského jazyka.

Pracovná časť

Po ich bezmála dvojhodinovej práci zhodnotila ich posudzovacia komisia: prof. Dr. Anna Makišová (predsedníčka), PaedDr. Svetlana Zolňanová, Dr. Zuzana Týrová, Mariena Korošová a Vladislava Havranová (členky). Komisia rozhodla, že v kategórii prvákov podľa počtu bodov najlepší výsledok (15,5 bodu) dosiahli Daniela Zátrochová zo Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade a Martin Zvara z petrovského gymnázia, druhé miesto obsadila Nina Marčoková (15) z GJK, a tretie miesto Ivana Lomenová (12) z GJK. V druhom ročníku najviac bodov mala Sara Obuchová (19,5) z GJK, druhé miesto si zaslúžila Valentína Hudecová (19) z GJK a tretie miesto patrilo tiež petrovskému stredoškolákovi Danielovi Miháľovi (18). V kategórii tretích ročníkov najlepšie výsledky dosiahla Viktória Častvanová (18) zo Zdravotníckej školy v Novom Sade, druhé miesto si zaslúžila Tijana Nemogová (16, 5) z kovačického gymnázia a tretie miesto pripadlo Maji Opavskej (16) z GJK. Vo štvrtom ročníku, kde bolo už tradične najmenej účastníkov súťaže, prvé miesto obsadila Emília –Jana Pálešová (19,5) z GJK, na druhom mieste zakotvil Branislav Pop (18) z GJK, a tretie miesto si vybojovali Dávid Fic (17) z GJK a Ivona Bírešová (17) z GMP.

Spoločná fotka všetkých účastníkov súťaže

Súťaž spoločne zorganizovali Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Slovakistická vojvodinská spoločnosť a Gymnázium Mihajla Pupina. Organizátori súťaže na záver všetkým odmeneným účastníkom zablahoželali k dosiahnutým úspechom, udelili im diplomy a primerané darčeky, kým odmenou bude aj pobyt na tábore Komunikačný kolotoč na Slovensku v období od 10. do 17. augusta v Modre, ktorý zabezpečila NRSNM. Hostitelia tohtoročnej republikovej súťaže zo slovenského jazyka pre svojich hostí usporiadali návštevu umeleckej rodiny Jána Nemčeka v Kovačici.

 

 

 

           

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs