Za dobrými príkladmi rozvojovej spolupráce: hoci aj do Moldavska

22.okt 2015

Za dobrými príkladmi rozvojovej spolupráce: hoci aj do Moldavska

 

V septembri malo pätnásť študentov a študentiek Katedry rozvojových štúdií (KRŠ) Palackého univerzity v Olomouci možnosť navštíviť Moldavsko. Táto republika nebola pedagogičkami vybraná náhodne. Ide o jednu z programových krajín oficiálnej rozvojovej pomoci ČR aj SR. Hneď niekoľko mimovládnych organizácií aj súkromných firiem tam s pomocou lokálnych partnerov realizuje projekty, zamerané na rôzne sektorové priority.

 

Privítanie zo strany tínedžerov z lýcea vo Vulcanesti

Privítanie zo strany tínedžerov z lýcea vo Vulcanesti

Nik zo skupinky mladých ľudí (prevažne z Českej republiky), ktorí študujú na Palackého univerzite medzinárodný rozvoj, ešte nikdy tento štát nenavštívil. Vďaka finančnej podpore od Českej rozvojovej agentúry (ČRA) v rámci aktivít Európskeho roku rozvoja sa tam konečne mohli vybrať. Po návrate zorganizovali sériu verejných diskusií, prednášok, fotovýstav o tejto krajine a vytvorili niekoľko turistických i odborných článkov o svojej skúsenosti z tohto menej rozvinutého štátu (kdesi na pomedzí vplyvu Ruska a Európskej únie).

 

Potrebné reformy pre Moldavsko

Či už sa rozprúdila diskusia medzi študentmi a študentkami Palackého univerzity na pôde Delegácie EÚ v Moldavsku, na pôde Rozvojového programu OSN (UNDP), či už to bola viac formálna diskusia s pánom veľvyslancom ČR v Moldavsku, alebo menej formálna diskusia s veľvyslancom SR v Kišiňove, jedno slovo bolo v každom prejave kľúčové – reformy. Tie sú naozaj pre konkurencieschopnosť, prílev investorov do Moldavska, prístupové aktivity vstupu do EÚ či boj s korupciou nevyhnutné.

Diskusia s veľvyslancom SR v Moldavsku

Diskusia s veľvyslancom SR v Moldavsku

Začať možno reformou verejných financií. Tá slovenská sa považuje za jednu z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska, preto sa aj Regionálne centrum UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov rozhodlo implementovať program „Verejné financie pre rozvoj“ ako súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci SR v Moldavsku. Cieľom je podporiť implementáciu programového rozpočtovania vo verejnej správe v Moldavsku a vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít. Uvidíme, ako si Moldavská republika osvojí vlastníctvo reformnej agendy a odhodlá sa podľa plánu zrealizovať rozpočtovú reformu.

 

Siroty napospas výchove starých rodičov

Čo sa týka sektorovej priority, zameranej na sociálnu infraštruktúru a služby, tam mohli študenti a študentky KRŠ vidieť konkrétne príklady z implementácie rozvojového projektu českej Charity v Kišiňove. Ten sa zameriava na zdravotnícku a sociálnu starostlivosť o ľudí v núdzi – opustených starších ľudí, ale i deti či polosiroty, o ktorých sa musia starať nevládni starí rodičia. Ich ozajstní rodičia totiž na živobytie zarábajú v západoeurópskych štátoch.

Charita má v niekoľkých regiónoch Moldavska za sebou aj iné úspešné projekty, zamerané na zavedenie systému prevencie u ochorenia cukrovky, rozvoj pestúnskej starostlivosti (systém náhradných rodín) či už spomínaný rozvoj domácej starostlivosti. Zdravotné sestry sú na realizovanie ošetrení v domácom prostredí vyškolené, ich zdravotnícke pomôcky a prístroje sú jedny z najlepších na trhu.

 

Projekt odstraňovania kerozínu z pôdy na letisku v Marculesti

Projekt odstraňovania kerozínu z pôdy na letisku v Marculesti

Kľúčová pre zmenu je moldavská mládež

Na území triapolmiliónového štátu sa prekvapivo nachádzajú dve autonómne oblasti – Transnistria (pozostatok zamrznutého konfliktu z roku 1991) a Gagauzsko. Tú druhú oblasť mali možnosť študenti a študentky KRŠ počas desaťdňovej terénnej exkurzie takisto navštíviť. Bolo zaujímavé sa pozrieť aj na školstvo a fungovanie lokálnych organizácií v regióne.

Napríklad moldavská komunitná organizácia Ograda Noastra sa zameriava na inkluzívne začlenenie a podporu aktivít viacerých menšín, ktoré sa v Moldavsku musia naučiť koexistovať. Ide o vzdelávacie aktivity, tréningy pre budúcich lídrov či líderky, aktívnych v komunitnom organizovaní – snažiacich sa zmeniť svoje okolie k lepšiemu.

Azda najlepší príklad úspešnej implementácie projektov na jednom mieste, hradených z financií ČRA (vďaka projektu Charity) a čiastočne od U.S. Department of State (vďaka projektu Ograda Noastra), mohli vidieť českí študenti práve v Gagauzsku. Tu vďaka podpore talentu a aktivít mládeže na lýceu vo Vulcanesti rastú výrazné osobnosti občianskych aktivistov, pedagógov či novinárov. Aspoň tak to vyzeralo podľa originálnej prezentácie miestnych tínedžerov.

 

Študenti a študentky na pôde Delegácie EÚ v Moldavsku

Študenti a študentky na pôde Delegácie EÚ v Moldavsku

Dať do poriadku kontaminovanú pôdu

Aj ochrana životného prostredia patrí medzi sektorové priority oficiálnej rozvojovej pomoci ČR v Moldavsku. O tom, že to nie je len pekná fráza na papieri, sa mohli študenti a študentky rozvojových štúdií presvedčiť počas návštevy projektu českej firmy Dekonta, a.s., ktorej na prenose skúseností a bezpečnom prostredí záleží. V minulosti v Moldavsku zrealizovala projekty, zamerané na nápravu ekologických záťaží po pôsobení pesticídov, alebo na sanáciu letiska v Marculesti – znečisťovaného roky ropnými látkami.

Účastníci terénnej exkurzie, ktorí po ukončení svojho štúdia na KRŠ možno budú pôsobiť v oblasti výskumu, politiky, diplomacie či praktickej implementácie projektov rozvojovej spolupráce v krajinách s nižšími príjmami, tak mali jedinečnú príležitosť pozrieť sa – ako sa reálne odstraňuje z pôdy kerozín, a že takýto projekt nemusí realizovať nevyhnutne mimovládka či univerzita, ale aj zanietená súkromná firma. Spolupráca má predsa svoju podstatu úspechu zakódovanú vo svojom názve.

Božena Markovič Baluchová

Foto: B. M. Baluchová, Kateřina Procházková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs