Rozvoj mediálnych brandov – sme pripravení na zmeny?

23.okt 2015

Rozvoj mediálnych brandov – sme pripravení na zmeny?

Štvrtá regionálna konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám bude 5. novembra v Belehrade v miestnostiach Asociácie médií Srbska. Účastníci konferencie budú tento raz hovoriť na tému Rozvoj mediálnych brandov – sme pripravení na zmeny?

Logo konferencijePozornosť bude venovaná témam a riešeniu dilem ako menšinové médiá v Srbsku a v regióne rozvíjajú brandy svojich médií a nakoľko je manažment určitých médií odhodlaný na experimentovanie so svojimi mediálnymi brandami.

Na konferencii sa nastolí otázka v akej miere sa trh zapája do procesu rozvoja menšinových mediálnych brandov a či je horizontálna alebo vertikálna väzba menšinových a lokálnych médií novinkou alebo jediným riešením.

Účastníci konferencie, renomovaní odborníci zo Srbska a z regiónu, a zainteresovaná širšia verejnosť budú mať možnosť zohľadniť mediálnu súčasnosť cez pokus o zodpovedanie na otázku či je proces zmien v médiách indikátorom prekonávania dominácie politiky v živote spoločnosti?

 

Konferencia bude prebiehať v troch paneloch.

Prvý panel: Fyzika a metafyzika médií – svet na tácke alebo v hrnci?

Moderátor: Péter Kokai, Magyar Szó

Účinkujú: Zaneta Skerlev, BBC Londýn; Robert Čoban, majiteľ vydavateľstva Color Press Group; Zoltan Kozma, zodpovedný redaktor RTV Pannon; Ljubica Marković, Team Leader EÚ Info Center; Atila Marton, zodpovedný redaktor 2. programu RTV Vojvodiny

 

Druhý panel: Experiment ako kľúč rozvoja

Moderátorka: Nataša Heror, Heror Media Pont

Účinkujú: Ladeja Godina Košir, spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Giacomelli Media Ltd; Branko Greganović, predseda Výkonnej rady NLB Banky; Narcis Selimić, Partner Research & Solutions; Tamara Krstić, riaditeľka marketingu, FIMEK a Právnická fakulta pre hospodárstvo a súdnictvo, Nový Sad; Lynne Montgomery, podpredsedníčka Cotrugli Business School; Dubravka Urošević, Regional Account Director Universal Media tbc

 

Tretí  panel: Zmeny v lokálnych a menšinových médiách

Moderátor: Jurij Giacomelli, zakladateľ a výkonný riaditeľ Giacomelli media Ltd

Účinkujú: Bojan Brezigar, Predseda UO Primorski dnevnik, Slovinsko; Maurizio Tremul, predseda UO Talianska únia, Slovinsko; Massimo Sbarbaro, zakladateľ a riaditeľ Rubedo, Slovinsko; Nataša Heror, zakladateľka a riaditeľka Heror Media Pont

Konferenciu organizujú Magyar Szó, Media Change, Asociácia médií  Srbska, Heror Media Pont, Giacomelli media, Centrum pre rozvoj menšinových a lokálnych médií, pod patronátom Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny, Delegácie EÚ v Srbsku a EÚ Info Centra.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs