Zmena letného času na zimný

24.okt 2015

Zmena letného času na zimný

Nedeľa 25. októbra 2015  – čas meníme z 3:00 na 2:00

Zmena-casu

Z 3:00 na 2:00

Tejto noci budeme posúvať ručičky hodín. Tentoraz v tom obľúbenejšom smere. Prechod na zimný čas nám pridá o jednu hodinu spánku.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs