Hajdušičania si uctievajú spomienku na Emila Koléniho

25.okt 2015

Hajdušičania si uctievajú spomienku na Emila Koléniho

Hrobka Emila Koléniho

Hrobka Emila Koléniho

V Hajdušici dnes odhalili pamätnú tabuľu venovanú Emilovi Kolénimu a premiérovali knihu Slováci v Hajdušici a na Dolnej zemi, ktorá pozostáva z textov E. Koléniho a zostavil ju Vladimír Hudec. Knihu vydalo   Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci a Miestny odbor Matice slovenskej Hajdušica.

Dnešná slávnosť v Hajdušici potvrdila, že občania tejto dediny nezabúdajú na farára, národovca, kronikára Emila Koléniho, ktorý tu pôsobil od roku 1869 do 1909. V Hajdušici aj umrel, v roku 1915 kde je aj pochovaný.

Pamätnú tabuľu odhalila úradujúca riaditeľka ÚKVS Katarína Mosnáková-Bagľašová

Pamätnú tabuľu odhalila úradujúca riaditeľka ÚKVS Katarína Mosnáková-Bagľašová

Položením venca k hrobke E. Koléniho na miestnom cintoríne sa začala dnešná slávnosť, ktorá pokračovala v evanjelickom chráme Božom, kde usporiadali spomienkovú bohoslužbuodhalili pamätnú tabuľu, ktorú pri príležitosti 100. výročia úmrtia a 180. výročia narodenia E. Koléniho venoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Odhaľujúc tabuľu úradujúca riaditeľka Katarína Mosnáková-Bagľašová okrem iného pripomenula Koléniho celomenšinovú rozhľadenosť a odhodlanosť pestovať si svojich pokračovateľov.

Hajdušičania a ich hostia na premiére

Hajdušičania a ich hostia na premiére

Slávnosť pokračovala aj v a modlitebnici, kde okrem otvorenia výstavy obrazov Miroslava Hraška, prebiehala aj premiéra publikácie Slováci v Hajdušici a na Dolnej zemi. Zostavovateľ tejto knihy Vladimír Hudec okrem iného poznamenal, že cieľom tejto publikácie bolo zoskupiť najzaujímavejšie články Emila Koléniho, ktoré uverejňoval v Dolnozemskom Slovákovi, Národnom hlásniku, Slovenských pohľadoch, Obzore a iných časopisoch. Práve tieto články sú svedectvom nielen o jeho činnosti, ale aj o samotnej dedine. Zoskupené v tejto forme sú prvým  knižným vydaním z dejín hajdušických Slovákov.

Zostavovateľ publikácie Vladimír Hudec

Zostavovateľ publikácie Vladimír Hudec

Slávnosť svojou prítomnosťou okrem početných Hajdušičanov poctili predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, čestný predseda MSS Rastislav Surový, predseda Výboru pre kultúru NRSNM Ján Slávik, predseda Obce Plandište Milan Selaković, potomok Emila Kolnéniho Jaroslav Boboš s rodinou,  senior sriemsky Ján Vinkovič, ako aj delegácie MOMS-ov z Bieleho Blata, Aradáča, Vojlovice,  Jánošíka a Boľoviec.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs