ROZSPIEVANÉ KLENOTY 2015: Nina Francistyová – laureátka festivalu

26.okt 2015

ROZSPIEVANÉ KLENOTY 2015: Nina Francistyová – laureátka festivalu

Najrozspievanejší klenot – Nina Francistyová z Kysáča

Najrozspievanejší klenot – Nina Francistyová z Kysáča

Na tohtoročnom Vojvodinskom festivale slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2015, ktorý sa uskutočnil včera večer v Kovačici, prvú cenu si vyspievala Kysáčanka Nina Francistyová.

Druhé miesto si rovnoprávne rozdelili Zlatko Klinovský zo Selenče a Gabriela Svetlíková z Kovačice, ktorá získala aj najväčšie sympatie obecenstva, pokým sa tretia cena za prednes dostála do rúk Blanke Valentovej z Padiny a Daniele Žihlavskej z Pivnice.

Na festivale účinkovalo 19 mladučkých spevákov z Jánošíka, Kysáča, Starej Pazovy, Padiny, Vojlovice, Zreňanina, Nového Sadu, Aradáča, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Pivnice a Selenče.

Mladých interpretov sprevádzal sedemčlenný ľudový orchester Rosička, ako aj Veljka Rankovića, hosťa z Obrenovca.

Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs