Otec spisovnej slovenčiny v rýdzom striebre!

26.okt 2015

Otec spisovnej slovenčiny v rýdzom striebre!

strieborna-pamatna-medaila-ludovit-stur-bannerV týchto dňoch Národná Pokladnica s hrdosťou predstavila novinku vo svojej ponuke, pamätnú medailu venovanú 200. výročiu narodenia tvorcu spisovnej slovenčiny, Ľudovíta Štúra.

Medaila, ktorú možno nájsť exkluzívne len v ponuke Národnej Pokladnice je vyrazená do rýdzeho striebra 999/1000 v najvyššej kvalite razby – lešteným razidlom.

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejšou a vedúcou osobnosťou slovenského národného života v období národného obrodenia, ktoré sa odohralo v polovici 19. storočia. Jazykovedec, spisovateľ, politik a novinár, ktorý svojím odhodlaním prepísal slovenské dejiny, sa stal tvorcom a otcom slovenského spisovného jazyka. Na počesť tejto významnej osobnosti sa Národná Pokladnica rozhodla vyraziť jubilejnú medailu, ktorou si pripomíname už 200 rokov od narodenia tejto jedinečnej osobnosti.

ludovit-sturAutorom emisie 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra je slávny slovenský umelec, držiteľ ceny Výtvarník roka Doc. Patrik Kovačovský Mgr. Art, ktorý medailu navrhol exkluzívne pre Národnú Pokladnicu. Vďaka precíznej technike razby vynikli aj tie najdrobnejšie detaily zobrazeného motívu, ktorý tvorí portrét Ľudovíta Štúra. Reverz zdobí Devín ako miesto, kde sa odohrala najdôležitejšia udalosť spájajúca sa s činnosťou tohto velikána. Ďalšou dominantou je pečať z Náuky reči slovenskej, ktorá položila základy spisovnej slovenčiny a výročie narodenia. Emisia je prísne limitovaná, čo tiež zvyšuje jej hodnotu.

Objednávkou emisie záujemcovia za cenu 19,95 € získajú: medailu z rýdzeho striebra 999/1000 hmotnosti15,5 g a priemeru 33 mm, spomienku na hrdinu slovenského národa, razbu v najvyššej kvalite – lešteným razidlom. Ku každému exempláru je priložený Certifikát autentickosti potvrdzujúci jeho pravosť a kvalitu.

Spracoval Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs