POĎAKOVANIE ZA ÚRODU V KOSTOLE V KYSÁČI

26.okt 2015

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU V KOSTOLE V KYSÁČI

V kysáčskom kostole včera bolo mimoriadne slávnostne. Nielen preto, že veriaci ďakovali za úrodu, ale aj preto, že na opätovnej návšteve mali členov cirkevného zboru Kovačica 1.

Pred vyzdobeným kysáčskym oltárom. Foto: Anna Bičiarová

Pred vyzdobeným kysáčskym oltárom. Foto: Anna Bičiarová

Kysáčski cirkevníci aj tento raz bohato vyzdobili oltár jesennými plodmi, ktoré dopestovali, a za ktoré na nedeľných bohoslužbách ďakovali Bohu. Kázeň predpoludním mal na starosti hosťujúci farár Pavel Sklenár, senior banátsky, a k slávnostnej chvíli spevom prispeli dva spevokoly z Kovačice, starší zmiešaný spevokol a spevokol mladších žien.

Popoludní kázal domáci farár Ondrej Marčok a v prestávke medzi bohoslužbami hosťujúci veriaci z Kovačice v sprievode domácich navštívili etno domy, tak Spolku kysáčskych žien ako i súkromný a výstavu Výtvarného krúžku Michala Geržu.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs