Delegácia MSS na Štúrovských oslavách

27.okt 2015

Delegácia MSS na Štúrovských oslavách

Delegácia z MSS v Uhrovci pri pomníku Ľudovíta Štúra

Delegácia z MSS v Uhrovci pri pomníku Ľudovíta Štúra

V Uhrovci na Slovensku v dňoch 24. a 25. októbra prebiehala Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra pri príležitosti dvojstého výročia narodenia pod záštitou predsedu Vlády Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na pozvanie Mladej matice, ktorá je súčasťou Matice slovenskej na Slovensku, sa tejto slávnostnej a veľkolepej udalosti zúčastnila aj delegácia Matice slovenskej v Srbsku v zložení Viera Dorčová Babiaková, Michal Ďurovka, Martina Bartošová a Miluša Hendlová.

Toto podujatie sa začalo v sobotu predpoludním turistickým výstupom na vrch Rokoš a odhalením pamätnej tabule venovanej Ľudovítovi Štúrovi. V rámci týchto osláv Matica slovenská zorganizovala aj literárnu súťaž pre študentov pod názvom Štúrova esej 2015 a odmeny víťazom na uhrovskom námestí udelil predseda Matice Marián Tkáč.

Členovia Mladej matice pred rodným domom Ľ. Štúra v Uhrovci

Členovia Mladej matice pred rodným domom Ľ. Štúra v Uhrovci

Ústredným bodom Celonárodnej spomienky na Ľudovíta Štúra bolo slávnostné zhromaždenie pri pomníku Ľudovíta Štúra za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov Slovenska. Tak vence k pomníku položili prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič, predseda Matice slovenskej na Slovensku Marián Tkáč, veľvyslanci Srbska a Chorvátska a ďalší. Pokračovalo to slávnostnými príhovormi na javisku v centre Uhrovca, prezentáciou pamätnej známky, striebornej zberateľskej mince a obehovej pamätnej mince. V rodnom dome Ľudovíta Štúra odznel príležitostný program a otvorená bola novozriadená expozícia veľkého slovenského národovca. V pokračovaní bola Slávnostná akadémia 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, v rámci ktorej odznela aj divadelná inscenácia Orol Tatranský v réžii Juraja Sarvaša a v podaní hercov z Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena.

Delegácia MSS s matičiarmi zo Slovenska

Delegácia MSS s matičiarmi zo Slovenska

Nedeľňajšie oslavy sa začali pietnou spomienkou na cintoríne a evanjelickými službami Božími, ktoré prebiehali v evanjelickom chráme Božom v Uhrovci. Početných hostí a veriacich privítal zborový farár cirkevného zboru v Uhrovci Mgr. Martin Šipkakázeň mal na starosti generálny biskup evanjelickej cirkvi na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Prihovorili sa aj predstavitelia rímsko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi. Na týchto bohoslužbách sa zúčastnil aj študent teológie Miroslav Poničan z Kysáča.

Viera Dorčová-Babiaková

Foto: Michal Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs