Vo veľkom chráme knihy

25.okt 2015

Vo veľkom chráme knihy

Z príhovoru v mene Ruska, krajiny, čestného hosťa

Z príhovoru v mene Ruska, krajiny, čestného hosťa

ZAČAL SA JUBILEJNÝ 60. MEDZINÁRODNÝ KNIŽNÝ VEĽTRH V BELEHRADE

Univerzálne kultúrne hodnoty a kniha ako symbol nesúhlasu s povrchovým vnímaním sveta dýchajú odo dnes večer plnými pľúcami na tisícoch metrov štvorcových veľtrhových výstavísk v Belehrade.

Úvodom do podujatia zhromažďujúceho takmer päťsto priamych vystavovateľov a konajúceho sa v znamení stoviek premiér, stretnutí so spisovateľmi, okrúhlych stolov, konferencií, besied, výstav, udelenia cien a iných rozvetvených a pestrých udalostí, boli slová jedného z najväčších filmových režisérov tejto doby, taktiež i spisovateľa Emira Kusturicu, ktorý svoj prejav začal slovami, že je rovesníkom veľtrhu. Zmienil sa v ňom najmä o význame gramotnosti kedysi a dnes, konštatujúc, že je byť gramotným návodom otvárajúcim dvere dosiahnuteľných tajomstiev a blahobytu, ktorý človek môže realizovať počas svojho krátkotrvajúceho pobytu na Zemi. Ak je gramotný, človek vtedy môže byť šťastný – odkazuje slávny režisér.

Veľtrh otvoril Emir Kusturica

Veľtrh otvoril Emir Kusturica

O knihách spájajúcich štáty a ľudí, hovorila v mene Ruska, čestného hosťa tohtoročného podujatia, riaditeľka moskovskej Nadácie pre historickú perspektívu Natalija Naročnickaja. Zdôraznila, že sú knihy rieky, zaplavujúce vesmír múdrosťou. Lebo sú v nich nedozerné hĺbky, lebo sú nám útočiskom v smútku. Zmieňujúc sa o Rusku a Srbsku ako o krajinách, v ktorých sa číta, podotkla, že nám je úlohou pomáhať proces vzájomného spoznávania sa. Lebo sú obidvom národom rovnako vzácne mená Dostojevského, Puškina, Šolochova, Njegoša, Nušića, Andrića…

V kráľovstve najkrajšom

V kráľovstve najkrajšom

Veľtrh sa teda slávnostne začal a treba sa tešiť, že mnohé cesty vedú práve do veľkého októbrového chrámu knihy. Aby sa načerpala tvorivá a iná energia do nových dní a tie strávili tak, ako sa i patrí. Šírením obzorov poznania, ducha, ale i šťastia.

                                                                 Oto Filip

 

 

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs