V KOVAČICKEJ OBCI:Na margo udalosti v kovačickom Relaxe

25.okt 2015

V KOVAČICKEJ OBCI:Na margo udalosti v kovačickom Relaxe

Podnikateľsko-rekreačné stredisko Relax

Podnikateľsko-rekreačné stredisko Relax

Podľa správy Ministerstva vnútorných vecí v uplynulý víkend hliadka Policajnej stanice v Kovačici zasahovala v reštaurácii Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax v Kovačici, kde riešila konflikt a znemožnila ďalšie narušenie verejného poriadku a pokoja. Totiž, Ministerstvo vnútorných vecí podalo priestupkovú prihlášku na Stefana Savanova a Gorana Rankova z Debeľače, ktorí sa v nedeľu 18. októbra t.r. o 1h a 20 min po polnoci zbili. Napadnutiu predchádzala hádka.

Mladý Savanov, ktorý je synom Zorana Savanovova, predsedu OV Srbskej pokrokovej strany,  pokračoval v narušovaní verejného pokoja a poriadku tak, že verbálne urážal dve dievčatá J. P. a D. D. z Kovačice. O uvedenej udalosti polícia informovala aj kompetentnú prokuratúru. V správe MVV je zdôraznené, že šlo o bitku v hostinci, pokým Demokratická strana (DS) udalosť dala do kontextu volieb a pozvala príslušné orgány, políciu a prokuratúru, aby zareagovali.

Miroslav Krišan DS

Miroslav Krišan OV DS

Miroslav Krišan, predseda OV Demokratickej strany a predseda Obce Kovačica: Je to len jeden z modelov správania, ktoré v Kovačickej obci trvá už takmer dva týždne. Podobným spôsobom predstavitelia Srbskej pokrokovej strany chodia po domácnostiach členov DS a konajú na nich nátlak, vydierajú ich a pod. Takmer na každé dve hodiny sa konajú nátlaky, telefónom vyrušujú ľudí a to je niečo, na čo mi nemôžeme vplývať, lebo to nerobí Srbská pokroková strana, ale sám štát. Stalo sa, čo sa stalo, čo vôbec nie je dobre, hlavne ide o celkový nátlak na výborníkov DS. Ak chcú zmeny, tak nech nerobia nátlaky na ľudí, nie je problém zmeniť nás. Dňa 29. októbra bude zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, na ktorom budú výborníci rokovať o odvolaní Jána Puškára z funkcie predsedu ZO Kovačica. Predpokladám, že v nasledovnom kruhu budem ja, v treťom sa na rokovacom poriadku ocitnú všetci riaditelia verejných podnikov a tak radom.  Nech si každý preštuduje svoju politiku. Jedno je isté, že nám cirkus v tejto obci istotne netreba! –povedal Krišan pre Hlas ľudu.

Zoran Savanov SNS

Zoran Savanov OV SNS

Zoran Savanov, predseda OV Srbskej pokrokovej strany tvrdí inak : „Mne bolo hneď jasné, keď sa jedna súkromná video nahrávka dostala do verejnosti, že si to vopred niekto veľmi dobre naplánoval. Začiatočný incident sa začal medzi Milanom Miljevićom, ktorý nie je člen SNS a Jovicom Ljubojevićom, ktorý je riaditeľom podniku Polar Security s. s r. o. Zrenjanin. Na pozvanie jedného hosťa, ktorý sa bál, že dôjde k incidentu, prišiel som sa na situáciu pozrieť priamo do Relaxu, kde som sa hneď pokúsil rozdvojiť dve skupiny ľudí a stíšiť situáciu. Ani na video nahrávke nemôžete vidieť, že som niekoho odstrčil alebo udrel, ešte som sa snažil škriepky upokojiť a zastaviť, aby náhodou neprišlo k ešte väčšiemu incidentu. Mám niekoľkých svedkov, ktorí môžu moje tvrdenie potvrdiť. Vedomý som si, že DS režírovala celú situáciu, lebo sa boja zasadnutia Zhromaždenia obce Kovačica 29. októbra, na ktorom sa bude rokovať o odvolaní Jána Puškára z funkcie predsedu Zhromaždenia a o návrhu na voľbu nového. Zabezpečili sme si väčšinu v lokálnom parlamente, s tým, že nemaltretujeme Slovákov, ako to niektoré média uviedli. My sme vždy mali 14. výborníkov, SNS (8), Slovenská strana (3), Skupina občanov Zelené jablko (3) a pripojila sa nám ešte aj LDP (2). Neskoršie DS opustil a pripojil sa k nám výborník Ivan Radovančev, za ním aj jeden výborník Zväzu vojvodinských Maďarov. Rozhovorov s výborníkmi bolo, ale nátlakov žiadnych. Už ak sa aj manipuluje s takými informáciami, tak treba hlasne a jasne povedať mená tých, ktorí na niekoho konajú nátlak“, podčiarkol Savanov.

Ján Litavský OV LSV

Ján Litavský OV LSV

K tomuto incidentu svoj názor vyložil aj Ján Litavský, predseda OV Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny: „Liga sociálnych demokratov Vojvodiny ostro odsudzuje narušenie verejného poriadku a porušenie bezpečnosti občanov Kovačice z akéhokoľvek dôvodu, ako aj tých na základe politických rozdielov. V uplynulý víkend sa v Relaxe konali nemilé udalosti, ktorých príčinou bolo násilné vniknutie jedného z vedúcich Srbskej pokrokovej strany a jeho syna, a ich fyzické útoky na hostí tejto reštaurácie. Týmto útokom porušená je bezpečnosť a mier v tejto , ako to jej obyvatelia zvyknú povedať, „krotkej“ obci, v ktorej sa susedovci navzájom uctievajú, bez ohľadu na všetky rozličnosti, národnostné alebo náboženské“, povedal. Vo svojej správe Litavský uviedol aj to, že „Liga sociálnych demokratov Vojvodiny  upozorňuje všetkých príslušníkov politických strán, ktorí si myslia, že moc môžu získať prostredníctvom vydierania, nátlaku, tyčami, pištoľami alebo nožmi, že násilnému a bezohľadnému správaniu je koniec! Najsilnejšou zbraňou modernej doby je slovo a politika je dohoda medzi rozličnými v prospech všeobecného blahobytu občanov a občaniek“ – uviedol Litavský.

                                  Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs