Premiérovali Rozhovory Dr. Zuzany Čížikovej

24.okt 2015

Premiérovali Rozhovory Dr. Zuzany Čížikovej

Rozhovory s autorkou Dr. Zuzanou Čížikovou a jej hosťmi

Kniha Rozhovory a autorka Dr. Zuzana Čížiková s hosťmi

Včera večer 23. októbra v miestnostiach Obecnej knižnice v Kovačici  usporiadali premiéra knihy Rozhovory autorky Dr. Zuzany Čížikovej.

Ide o súbor rozhovorov tejto literárnej vedkyne s našimi poprednými spisovateľmi a literárnymi vedcami, ktoré uverejňovala v posledných rokoch v Novom živote.

Hostia na prezentácii tohto literárneho diela Dr. Čížikovej boli predstavitelia Slovenského vydavateľského centra, vojvodinskí spisovatelia a kritici, mladí herci VHV scény, literáti a milovníci písaného slova.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs