IN MEMORIAM: Za Dr. Jozefom Benkom

24.okt 2015

IN MEMORIAM:  Za Dr. Jozefom Benkom

Dr. Jozef Benka

Dr. Jozef Benka

V belehradskej nemocnici včera 23. októbra 2015  vo veku 79 rokov zomrel  Dr. med. Jozef Benka z Kovačice.

Narodil sa 2. februára roku 1936 v Kovačici. Ako lekár pracoval v Slovinsku, Nemecku a v rodnej Kovačici. Počas školenia pôsobil v literárnom krúžku Sládkovič a svoje básne uverejňoval aj v literárnom časopise Nový život. Aktívny bol aj na divadelnom poli. V Kovačici hral a režíroval divadelnú hru Kríza, v ktorej sa kritický zmienil o problémoch mladých na dedine. V roku 1956 v Kovačici založil Klub študujúcej mládeže a bol jeho prvým predsedom. Počas štúdií bol aktívny ako predseda klubu českých a slovenských vysokoškolákov a podpredsedom Združenia Čechov a Slovákov v Belehrade. Predovšetkým sa exponoval v literárnom krúžku, ktorý organizoval literárne večierky po slovenských osadách vo Vojvodine. V roku 1990 bol jedným zo zakladateľov Matice slovenskej v Juhoslávii a prvým predsedom obnoveného MOMS v Kovačici. V roku 2012 vyšiel jeho básnický debut – zbierka básní Vďaka za žitia zázrak.

Česť jeho pamiatke!

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs