Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí

22.okt 2015

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí

716_logo-uszz-na-vysku-rgbNa včerajšej schôdzi Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí na obdobie rokov 2106 – 2020. Koncepciu na rokovanie predkladal Ján Varšo, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ako sa uvádza na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Koncepcia je vyjadrením trvalého záväzku štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorý vyplýva  z čl. 7a, hlavy I. Ústavy Slovenskej republiky, ďalej Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky z  r. 1999 a Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a  jej príslušných uznesení, platných bilaterálnych dohôd a dokumentov relevantných medzinárodných organizácii  týkajúcich sa problematiky národnostných menšín.

Koncepcia deklaruje štátnopolitický záväzok o príbuzenskú menšinu v zahraničí a v kontexte historického vývoja, charakterizuje súčasný stav slovenských národnostných menšín v strednej a východnej Európe a krajanských komunít v západnej Európe a zámorí. Zohľadňuje aktuálne spoločensko-politické zmeny a s nimi súvisiace migračné procesy, definuje zásady, ciele a úlohy štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj zahraničnopolitické záujmy a ciele Slovenskej republiky v krajanskej oblasti. Definuje cieľové skupiny krajanov na základe odlišnosti  ich potrieb a záujmov, ako aj prognózy ďalšieho vývoja.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs