Za Jánom Čapeľom-Lolom 24. 4. 1952 − 16. 1. 2013

7.feb 2013

IN MEMORIAM

Ján Čapeľa-Lolo sa narodil v Aradáči, kde žil a pracoval celý život. Celých 40 rokov bol zamestnaný v podniku DTD v Zreňanine ako údržbár chotárnych kanálov a merač podzemných vôd, kde o ňom bolo počuť len pekné slová.

Keď sa dedinou rozniesol chýr, že zomrel báčika Lolo, ako ho jeho Aradáčania volali, akoby smútil celý Aradáč. Lebo on bol človekom, ktorý rád rozveseľoval svojou hudbou. Hral na harmonike, trombóne, trúbke, gitare, kontrabase atď. Nikdy mu nebolo ťažko hrať pre folklór, na svadbe alebo akomkoľvek veselí či oslave. Ako žiak 8. ročníka základnej školy sa stal členom orchestra v Kultúrno-umeleckom spolku Mladosť, kde najprv hral na harmonike a dokonca i na kontrabase. Bol účastníkom mnohých kultúrno-umeleckých podujatí a festivalov, od obecných prehliadok po tie na najvyššej úrovni v bývalej Juhoslávii, ale i v zahraničí. Rád spomínal na svoju účasť v programe na prvých obnovených Slovenských národných slávnostiach. Viac ako 20 rokov bol členom známej aradáčskej skupiny Veselí chlapci, ktorá má nahrávky v Novosadskom rozhlase. Je to naša prvá skupina, ktorej sa také niečo podarilo. Lolo bol jednoducho človekom, ktorý právom môže niesť titul aradáčskej hudobnej legendy. Takí ľudia, akým bol Ján Čapeľa-Lolo, aj po odchode do nenávratna navždy zostávajú vo svojom národe v krásnych spomienkach.

Nech mu je večná sláva.

J. Zvara-Moco

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs