Prvá láska nastorako

7.feb 2013

Návod „vedieť ako“ prakticky zvládnuť spisovateľské, novinárske a podobné remeslá ponúka kvalitná kniha Milana Ferka (sprievodný text napísal Jozef Mlacek) Prvá láska nastorako. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Tatran roku 1989 v edícii Čítanie študujúcej mládeže.

Titulná strana knihy

Príručka nielen pre študentov a nie iba pre učiteľov je – zábavnou poetikou a štylistikou. V predslove tejto publikácie vydavateľ právom píše, že je „ohňostrojom nápadov, štýlov, foriem, slovnej ekvilibristiky, dôkazov o bohatstve a o vyjadrovacích možnostiach slovenčiny“. Prvá láska troch mladých ľudí je vyrozprávaná rozličnými postupmi. Veď ešte Ľudovít Štúr písal, že „storakým spôsobom jedno môžeš vysloviť…“

Kniha má šesť častí. V prvej ide o správu a príbeh spomínanej trojice. V poslednej profesor Mlacek podáva čitateľovi Malý slovník jazykovedných a literárnych termínov použitých v sprievodných textoch. Ústredné časti sú podelené do štyroch celkov pod názvami Dom sa stavia od základov, Každý spieva svoju pieseň, Jazyk – tvoj druh i nepriateľPravé slovo v pravý čas.

V prvej časti „učebnica slovenčiny“ ponúka ľuďom, ktorí túžia naučiť sa písomne vyjadrovať ukážky rozprávky, rozhovoru, životopisu, divadelnej hry, denníka, reportáže, dotazníka, románu… Druhý diel zaúča písať homérsky, vedecko-fantasticky, hudobne, protikladne, presne, ospravedlňujúco… Tretí školí o synonymách, prítomnom čase v bernolákovčine či budúcom čase v štúrovčine, podmieňovacom či rozkazovacom spôsobe a tomu podobne. Štvrtá čiastka obsahuje i list, posudok, scenár TV filmu, recenziu, esej, aforizmy atď. Jednoducho, knižka predkladá stovku podôb jedinej príhody.

O rozličných možnostiach štylizovania pred týmto vydaním z autorov na Slovensku písali okrem iných Tibor Žilka, Ján Findra, Eduard Gombala, Ivan Plintovič, po ňom o. i. aj Anna a Ernest Weidlerovci. Prvá láska nastorako je dobrou pomôckou pre všetkých používateľov slovenského jazyka v každodennom živote. Zamilujete sa do nej na prvý pohľad.

J. Špringeľ  

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs