Nitrianske fašiangy prinesú ľudové tradície do centra mesta

7.feb 2013

Pešou zónou prejde Veľký fašiangový sprievod plný masiek, maškár, mažoretiek, choduliarov, folkloristov a spevákov, do ktorého sa môže zapojiť každý.

Nitrianske fašiangy prinesú ľudové tradície do centra mesta aj tento rok. V utorok 12. februára bude od 10:00 na Svätoplukovom námestí fašiangový jarmok, na ktorom nebudú chýbať ľudovo–umelecké výrobky, množstvo pochúťok, pravých zabíjačkových špecialít, syrov a šišiek. Jarmočnú atmosféru dotvorí vystúpenie skupín Gipsy Edisss, Gipsy Tomi a štajerskej muziky zo Slovinska. O 16:00 prejde pešou zónou Veľký fašiangový sprievod plný masiek, maškár, mažoretiek, choduliarov, folkloristov a spevákov, do ktorého sa môže zapojiť každý. Podujatie vyvrcholí symbolickým pochovávaním basy na Svätoplukovom námestí. Na programe sa budú podieľať mnohé folklórne a spevácke skupiny, nitrianske základné umelecké školy, Harry Teater, Fórum mladých, Slovenské poľnohospodárske múzeum a ďalší.
Fašiangom v centre mesta bude predchádzať karneval pre deti, ktorý bude v nedeľu 10. februára o 15:30 v Centre voľného času Domino. V ten istý deň o 13:00 bude fašiangová pochôdzka v Kultúrnom dome Dražovce a o 17:00 pochovávanie basy v tejto mestskej časti.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs