Negramotných je značne menej

7.feb 2013

Ďalšie, netrpezlivo očakávané štatistické údaje: prvý štatistický zväzok zo sčítania obyvateľstva, ktorý uzrel svetlo sveta v tomto roku, a tretí celkovo, vzťahujúci sa na školské vzdelanie, gramotnosť a počítačovú gramotnosť obyvateľstva. Verejnosti ho prezentovali 31. januára v miestnostiach Republikového štatistického ústavu v Belehrade s niekoľkými základnými akcentmi a postrehmi. Väčšina nášho obyvateľstva má stredoškolské vzdelanie – nad 40 percent, to základné má 23 percent obyvateľov, vysokoškolské vyše 10 percent.

Náčelníčka oddelenia súpisu Snežana Lakčevićová

V desaťročí medzi dvoma sčítaniami sa najvýznamnejšie pokroky dosiahli v zredukovaní kategórie negramotných: počet týchto osôb je menší o viac ako 45 percent, klesol zo 357 552 na 164 884 ľudí. Znepokojuje ale údaj, že sú nad 80 percent negramotných ženy. Štatistický profil ich priemeru je takýto: žije na dedine, vo veku 70,5 roka a je domácou. Na strane druhej, vedúca Oddelenia sčítania obyvateľstva Snežana Lakčevićová vyzdvihuje skutočnosť, že za desať rokov počet žien s vysokoškolským vzdelaním stúpol o 45 000.

Najmenej negramotných je v oblasti Belehradu, menej než jedno percento, najviac v Obci Bojnik, kde ich je viac ako 9 percent.

V oblasti počítačovej gramotnosti je 34 percent gramotných (zvládnu štyri operácie – spracovanie textu, vypracovanie tabuliek, zasielanie a prijímanie elektronickej pošty, používanie internetu), 15 percent čiastočne gramotných (osoby, ktoré sú doma v jednej do troch zo štyroch uvedených aktivít), kým je počítačovo negramotných 51 percent obyvateľov. Títo alebo vôbec nepoužívajú počítač alebo ho majú, no neovládli žiadnu zo štyroch požadovaných operácií. Počítačovo gramotní sú muži rovnako ako i ženy, no rozdiel je medzi počítačovo negramotnými, kde je žien 54 a mužov 46 percent. Najgramotnejšie sú osoby v životnom veku 20 až 29 rokov, ktoré žijú vo väčších mestách, ako sú Belehrad, Nový Sad, Subotica, Niš, najmenej gramotní sú ľudia vo veku nad 65 rokov. Keď ide o obce, sú to Gadžin Han, Crna Trava, Osečina, Ražanj, Vladimirci, v ktorých je medzi 75 a 80 percent ľudí negramotných.

Okrem týchto celkových údajov o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva rovnako zaujímavé, ak nie aj zaujímavejšie, budú aj tie, zaoberajúce sa tým, ako používame materčinu. Ich zverejnenie je naplánované o necelé dva týždne, na 21. február – Medzinárodný deň materinského jazyka.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs